Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Acta Cassubiana
2000, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmierzch kultury i religijności ludowej na przykładzie wybranych elementów kaszubskiej obrzędowości agrarnej Jan Perszon s. 7-20
Wybrane nazwiska pomorskie Edward Breza s. 21-51
Skąd przybywali w XVI wieku do Prus Królewskich twórcy kultury literackiej Iwona Szymańczuk s. 53-66
Poglądy Jana Trepczyka na kaszubszczyznę Jerzy Treder s. 67-83
Zjazdy rodzinne na Kaszubach i Pomorzu Cezary Obracht-Prondzyński s. 85-106
Studium z dziejów kaszubskiej rodziny Piechowskich Tomasz Antoni von Piechowski s. 107-120
Milenium, a tożsamość Gdańska Cezary Obracht-Prondzyński s. 121-132
Kaszubi w literaturze niemieckojęzycznej XIX i XX wieku Maria Babnis s. 133-192
Literatura piękna Pomorza Wschodniego (1850-1918) Stanisław Salmonowicz s. 195-214
Literatura, małe ojczyzny i uniwersalia Kazimierz Nowosielski s. 215-222
Przedmowa do "The Cassubian Civilization", Faber and Faber Limited, London 1935 Bronisław Malinowski s. 225-231
Od Redakcji s. 232
Kurzes Resumé der «Kašubischen Frage» Jan Niecisław Baudouin de Courtenay s. 233-273
Od Redakcji Józef Borzyszkowski s. 274-278
Krótczi zestôwk «Kaszëbsczi problemë» Jan Niecisław Baudouin de Courtenay s. 279-315
Słowniczek kaszubsko-polski Jerzy Treder s. 316-321
"Słownik etymologiczny kaszubszczyzny", t. 1-3, Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska, Warszawa 1994-1999 : [recenzja] Jerzy Treder Wiesław Boryś (aut. dzieła rec.) Hanna Popowska-Taborska (aut. dzieła rec.) s. 325-331
"Obraz nieprzyjaciół Rzeczypospolitej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939 oraz 1945-1948", Ryszard Michalski, Toruń 1999 : [recenzja] Andrzej Romanow Ryszard Michalski (aut. dzieła rec.) s. 333-338
"Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1848-1914", Jacek Banach, Gdańsk 1999 : [recenzja] Andrzej Romanow Jacek Banach (aut. dzieła rec.) s. 339-345
"Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku", część I, Witold Molik, Poznań 1999 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 347-352
"Kaszubska tożsamość : ciągłość i zmiana", Brunon Synak, Gdańsk 1998 : [recenzja] Marian Szczodrowski Brunon Synak (aut. dzieła rec.) s. 353-357
"Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym", Przemysław Hauser, Poznań 1998 : [recenzja] Bogusław Breza Przemysław Hauser (aut. dzieła rec.) s. 359-364
"Kaszubi - die Kaschuben : ein Wegweiser auf den Spuren der Forschungsreise des russischen Gelehrten Alexander Hilferding im Sommer 1856 mit einem Nachwort über die Heimat der Kaschuben, die Entwicklung ihres regionalen Bewusstseins und die Bewahrung der Rechte ihres kleineren Vaterlandes in einer größeren Region von Józef Borzyszkowski", Marianne Wannow, hrg. von Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Eberhard Schulz Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Marianne Wannow (aut. dzieła rec.) s. 365-371
"Na brzegu życia i śmierci : zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach", Jan Perszon, Pelplin 1999 : [recenzja] Anna Kwaśniewska Jan Perszon (aut. dzieła rec.) s. 373-378
"Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku", Andrzej Chodubski, Toruń 2000 : [recenzja] Piotr Semków Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) s. 379-385
"Nazwiska Pomorzan : pochodzenie i zmiany", Edward Breza, Gdańsk 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Edward Breza (aut. dzieła rec.) s. 387-389
"Regiony Polski", nr. 1, Katowice 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński s. 389-390
"Nasze Pomorze : Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie", Nr 1, za R. 1999, Bytów 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński s. 390-391
"Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie", Gerard Labuda, Gdańsk 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 391-392
"Na brzegu życia i śmierci : zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach", Jan Perszon, Pelplin 1999 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Jan Perszon (aut. dzieła rec.) s. 392-393
"Dzieje kasztelanii chmieleńskiej", Błażej Śliwiński, Chmielno 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Błażej Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 394-395
"«Tu jest Ojczyzna moja...» : materiały z konferencji „Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie” 6-8 października 1999, Gołuń k. Kościerzyny", opracowanie zbiorowe, Gdańsk 1999 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński s. 395-396
"Kto jest kim w województwie pomorskim", Gdańsk 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński s. 396-397
"Wspomnienia kaszubskiego gbura", część 3, Bolesław Jażdżewski, wstęp: Józef Borzyszkowski, oprac. Eugeniusz Gołąbek, Gdańsk 1999 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Gołąbek (aut. dzieła rec.) Bolesław Jażdżewski (aut. dzieła rec.) s. 397-398
"Moja saga wojenna 1939-1947", Bronisław Brandt, wstęp: Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Bronisław Brandt (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Kaszubi : wierzenia i twórczość", ze Słownika Sychty zgromadził i ułożył Jerzy Treder, Gdańsk 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"V konferencja kaszubsko-słowińska", red. Wojciech Łysiak, Poznań 1999 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Wojciech Łysiak (aut. dzieła rec.) s. 400-401
Noty bibliograficzne Cezary Obracht-Prondzyński s. 403-419
Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2000 roku Cezary Obracht-Prondzyński s. 423-426
O kaszubszczyźnie na posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN Jerzy Treder s. 427-429
Konferencja kaszuboznawcza Cezary Obracht-Prondzyński s. 431-436
Prof. dr hab. Hanna Popowska-Taborska Marek Cybulski s. 437-438
Konferencja poświęcona dziejom chrześcijaństwa na Pomorzu Cezary Obracht-Prondzyński s. 439-442
Pomorska rodzina nauczycielska Jowita Kęcińska s. 443-445
Kaszubski Fundusz Stypendialny im. Kazimierza Sikorskiego Cezary Obracht-Prondzyński s. 447-448
Śp. Jorgen Lonborg Friis Mogensen (3.04.1909 Aalberg - 26.08.2000 Svaneke) Eugeniusz S. Kruszewski s. 451-454