Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Acta Cassubiana
1999, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Józef Borzyszkowski s. 5-9
Problematyka kaszubska na łamach prasy polskiej w Gdańsku w latach 1891-1920 Andrzej Romanow s. 13-32
Franciszek Sędzicki jako działacz Gminy Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku Joanna Schodzińska s. 33-48
Księgowość w Gdańsku w XV i XVI wieku Jerzy Gierusz Aleksandra Kaiser Renata Połczyńska-Gościniak s. 49-64
Bestialstwo i okrucieństwo a patriotyzm i bezsiła pomorskiego ruchu oporu w latach 1939-1945 Leon Lubecki s. 65-123
Leon Roppels Beziehungen zu den Sorben Měrćin Völker s. 125-142
Kašuby na Łužicomaj : přinošk k łužiskoserbsko-kašubskim kulturnym kontaktam Měrćin Völker s. 143-158
Pielgrzymka sztolcenberska a potem i obecnie oliwska Gaudenty A. Kustosz s. 159-206
Pobór Luksemburczyków do armii niemieckiej podczas drugiej wojny światowej André Hohengarten s. 207-243
Wielokulturowe kompetencje w czasie integracji europejskiej i rozwoju globalizacji Brunon Bartz s. 245-258
Wybrane nazwiska pomorskie Edward Breza s. 259-275
Z historii badań kaszubszczyzny : gwara luzińska Jerzy Treder s. 277-294
Między Gdańskiem a Wrocławiem : (z rozważań geografa literatury) Jowita Kęcińska s. 295-310
Próba syntezy historii kultury Pomorza w pierwszej połowie XIX stulecia Gerard Labuda s. 313-329
Moje kontakty z prof. Andrzejem Bukowskim Leon Lubecki s. 333-352
Spuścizna Andrzeja Bukowskiego (1911-1997) Józef Borzyszkowski s. 353-360
Daniel Chodowiecki w skandynawskich leksykonach Eugeniusz S. Kruszewski s. 361-367
Korespondencëjô Aleksandra Majkowsciégo z Friedrichă Lorentză Friedhelm Hinze s. 369-370
"Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku : studia z dziejów kultury regionu", Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 1999 : [recenzja] Andrzej Romanow Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 373-378
"Rodzina Pomorska", red. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Marek Latoszek Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 379-384
"Świadectwa historii Pomorza : Księstwo Pomorskie 1140-1648 = Zeugnisse pommerscher Geschichte : Herzogtum Pommern 1140-1648", red. K. Kozłowski i M. Schoebel, Szczecin-Greifswald 1999 : [recenzja] Józef Borzyszkowski K. Kozłowski (aut. dzieła rec.) M. Schoebel (aut. dzieła rec.) s. 385-389
"Jesień : z wędrówek po historii i literaturze regionu", Marta Kasperowicz, słowo wstępne: Jerzy Samp, Gdańsk 1998 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Marta Kasperowicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Samp (aut. dzieła rec.) s. 391-394
"Jan Karnowski (1886-1939) : pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny", Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 1999 : [recenzja] Witold Molik Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 395-398
Omówienia i noty bibliograficzne dotyczące innych wydawnictw o Kaszubach Cezary Obracht-Prondzyński s. 399-434
Działalność Instytutu Kaszubskiego w latach 1997-1999 Cezary Obracht-Prondzyński s. 437-441
XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu (15-18 września 1999 r.) Andrzej Romanow s. 443-446
Jubileusz Anny Łajming Zbigniew Zielonka s. 447-451