Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Acta Cassubiana
2006, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Belnému Mëstrowi Gerardowi Labudzie z podziękowaniem i hołdem na 90-lecie Jego Urodzin s. 6-8
O rzece "Gdani" i początkach Gdańska : uwagi historyka do ustaleń językoznawców Błażej Śliwiński s. 11-23
Pankowie w wizytacjach domeny bytowskiej z drugiej połowy XVI wieku Bogdan Wachowiak s. 24-42
Wytyczenie granicy państwowej na zachód od Szczecina i Świnoujścia w 1945 roku Tadeusz Białecki s. 43-58
Spory o polskość mazurskiego poety Michała Kajki Janusz Jasiński s. 59-65
Związki kulturowo-narodowe południowej Warmii z Pomorzem w końcu XIX i na początku XX wieku Jan Chłosta s. 66-83
Przestrzeń symboliczna w kraju kłajpedzkim Andrzej Sakson s. 84-99
Refleksje na marginesie badań kaszubskich zabytków językowych Hanna Popowska-Taborska s. 101-109
Z problemów językowej przeszłości Pomorza Zachodniego Ewa Rzetelska-Feleszko s. 110-122
Współczesne tendencje rozwoju kaszubszczyzny : (język kaszubski w literaturze, szkole, Kościele i mediach) Jerzy Treder s. 123-130
Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego Angelika Dąbal Antoni Kakareko s. 131-163
Kolekcje dotyczące Kościerzyny i Józefa Wybickiego Angelika Dąbal s. 164-171
Kaszëbsczi słowôrz normatiwny w przërównanim ze słowôrzama A. Labùdë i J. Trepczika : rozmajité tipë lëteracczi kaszëbiznë : ùprocëmnienié sã do mòwny nalecëznë pòlsczi i niemiecczi Eugeniusz Gołąbek s. 172-191
Kaszubskie elementy w sorabistyce warszawskiej Ewa Siatkowska s. 192-199
O poznawaniu dziejów Pomorza i dostrzeganiu ich złożoności Roman Wapiński s. 203-211
Peregrynacje Roman Wapiński s. 212-224
Andrzeja Bukowskiego widzenie tożsamości pomorsko-kaszubsko-polskiej : trzy przyczynki źródłowe Antoni Kakareko s. 227-243
O ideologii pomorskiej i początkach Zrzeszenia Kaszubskiego Józef Borzyszkowski s. 244-250
Refleksje nad ideologią pomorską Jan Karnowski s. 251-276
Administracja państwowa Pomorza Zachodniego o kaszubszczyźnie i tzw. polskim niebezpieczeństwie w końcu XIX i na początku XX w. w świetle wybranych dokumentów pruskiej administracji państwowej Włodzimierz Stępiński s. 277-299
Niemiecka i polska ocena położenia ludności polskiej i kaszubskiej w 1930 roku we wschodnich powiatach prowincji zachodniopomorskiej Edward Włodarczyk s. 300-312
"Das Bistum Danzig Lebensbildern : Ordinarien, Weihbischöfe, Generalvikare, Apostolische Visitatoren 1922 Krzysztof R. Prokop S. Samerski (aut. dzieła rec.) s. 315-322
"Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka", red. Stanisław Achremczyk i Władysław Ogrodziński, Olsztyn 2006 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 323-327
O Janie Ejankowskim i jego najnowszych publikacjach poświęconych postaci ks. Kazimierza Myszkowskiego z Piaseczna Józef Borzyszkowski s. 328-330
„Slawistyka”, Nr X, "Mistrz i Jego przyjaciele", red. Maria Bracka i Artur Bracki, Gdańsk 2006 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Maria Bracka (aut. dzieła rec.) Artur Bracki (aut. dzieła rec.) s. 331-333
"Komunikaty Warmińsko-Mazurskie" – jubileuszowy numer "250" Józef Borzyszkowski s. 334-337
Kaszubskie trio Eugeniusz S. Kruszewski Lidia Pszczółkowska (aut. dzieła rec.) s. 338
"Słownictwo z zakresu dawnej kultury materialnej w „Inwentarzu Ekonomii Malborskiej” z 1745 r.", Aneta Lewińska, Gdańsk 2005 : [recenzja] Ewa Rogowska-Cybulska Aneta Lewińska (aut. dzieła rec.) s. 339-341
"Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej (1785-1901) : słownictwo i frazeologia", Izabela Kępka, Gdańsk 2005 : [recenzja] Ewa Rogowska-Cybulska Izabela Kępka (aut. dzieła rec.) s. 342-345
"Historia kaszubszczyzny literackiej : studia", Jerzy Treder, Gdańsk 2005 : [recenzja] Marek Cybulski Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) s. 346-348
"Zagrożona tożsamość? : problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii", red. Anna Nadolska-Styczyńska, Wrocław-Łódź 2005 : [recenzja] Anna Kwaśniewska Anna Nadolska-Styczyńska (aut. dzieła rec.) s. 349-353
Rewolucja a życie prywatne : wokół książki Jakuba Sadowskiego: "Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20.i 30. XX wieku", seria „Idee w Rosji”, Łódź 2005 Agata Bachórz Jakub Sadowski (aut. dzieła rec.) s. 354-359
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 360-378
Informacja o działalności Instytutu Kaszubskiego w 2006 roku Cezary Obracht-Prondzyński s. 381-387
Warsztaty historyczne "Odczytując mowę kamieni. Śladami żydowskimi po Kaszubach", Przewóz 16-25.08.2006 Miłosława Borzyszowska-Szewczyk s. 388-390
Kim są Kaszubi : konferencja w Starbieninie Michał Kargul s. 391-397