Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Acta Cassubiana
2013, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bije blaszany bębenek : Günter Grass, Gdańsk i "przełamanie niepamięci" Marion Brandt s. 7-18
Legenda o pustelniku - mit o ocaleniu Zuzanna Szwedek-Kwiecińska s. 19-28
Ks. Janusz St. Pasierb (1929-1993) a małe i wielkie Ojczyzny Europy Józef Borzyszkowski s. 29-38
Pastor Paul Bolduan : ze studiów nad XVII-wiecznym piśmiennictwem i kulturą Pomorza Zygmunt Szultka s. 39-58
Historia niespełnionej nadziei : Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie morskim w latach 1945-1947 : (wstęp do dyskusji) Michał Hinc s. 59-88
Historia i aktualna sytuacja mniejszości etnicznych w Polsce i Japonii na przykładzie Kaszubów, Ajnów i Okinawańczyków Shinsuke Hosoda s. 89-100
Przemiany struktur i procesów demograficznych w gminie Sierakowice Aleksandra Cicharska Łukasz Dopierała s. 101-113
Kaszubska "Baśka" w nowej odsłonie Marika Markowska s. 114-138
Kaszubskie przymiotniki paradygmatyczne : (stan współczesny) Beata Milewska s. 139-151
Przysłowia w elementarzach z Pomorza Gdańskiego z lata 1840-1920 a zbiory paremiograficzne Floriana Ceynowy Aneta Lewińska Justyna Pomierska s. 152-166
Dlaczego zostałem Kaszëbą Kazimierz Kozłowski s. 169-177
Sopocka Alma Mater Eugeniusz S. Kruszewski s. 178-187
Profesor Gerard Labuda w moich wspomnieniach Zygmunt Szultka s. 188-194
Regestr pogłównego generalnego z 1662 roku dla powiatów mirachowskiego, tucholskiego i człuchowskiego Andrzej Groth s. 197-238
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku w sprawach kaszubskich z lat 1960-1966 Grzegorz Berendt s. 239-260
O losach ludności rodzimej Pomorza Gdańskiego w latach 1939-1950 Stanisław Salmonowicz Sylwia Bykowska (aut. dzieła rec.) s. 263-277
"„Stare panny”, wdowy i rozwiedzione : samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze", Agnieszka Chlebowska, Szczecin 2012 : [recenzja] Witold Molik Agnieszka Chlebowska (aut. dzieła rec.) s. 278-282
"Mòje wiérztë : poezje zebrane", Alojzy Nagel, Gdynia 2010 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Alojzy Nagel (aut. dzieła rec.) s. 283-285
"Wawrzyniec Gembicki jako biskup chełmiński i pomezańskiej diecezji wieczysty administrator (1600-1610)", Jerzy Karol Kalinowski, Toruń 2011 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop s. 286-300
"Kaszuby i Kociewie : język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej części Prus Zachodnich", Józef Łęgowski, zebrał i oprac. Dr. Nadmorski, Gdańsk 2013 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Dr. Nadmorski (aut. dzieła rec.) Józef Łęgowski (aut. dzieła rec.) s. 301-305
"Rocznik Toruński", t. 38-39, Toruń 2011-2012 : [recenzja] Józef Borzyszkowski s. 306-309
"Inwentarz starostwa człuchowskiego z lat 1676 i 1696 wraz z inwentarzami wsi Debrzno i Małe Chojniczki", wyd. Marian Fryda, przy współudziale Krzysztofy Monikowskiej, Człuchów 2011 : [recenzja] Aleksander Klemp Marian Fryda (aut. dzieła rec.) Krzysztofa Monikowska (aut. dzieła rec.) s. 310-316
"„Westpreussen-Jahrbuch” : aus dem Land an der unteren Weichsel", Band 63, Herausgeber Hans-Jürgen Kämpfert in Zusammenarbeit mit Waltraud von Schaewen-Scheffler, Armin Fenske und Reinhard M.W. Hanke, Münster 2013 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Armin Fenske (aut. dzieła rec.) Reinhard M.W. Hanke (aut. dzieła rec.) Hans-Jürgen Kämpfert (aut. dzieła rec.) Waltraud von Schaewen-Scheffler (aut. dzieła rec.) s. 317-319
"Rok 1863 : prasa polska o odgłosach powstania styczniowego na Warmii i Mazurach", wybór i oprac. Grzegorz Jasiński, Janusz Jasiński, Danuta Kasperek, Olsztyn 2013 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Danuta Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 320-322
Więcej niż dokument : "Pro memoria. Stefan Bieszk (1895-1964)", zebrał, opracował oraz wstępem i komentarzami opatrzył Józef Borzyszkowski, Wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2013, ss. 800 Justyna Pomierska Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 323-326
"Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki... : wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim", wstęp i oprac. Jan Chłosta, Olsztyn 2013 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 327-330
"Paradisus Mariae : kultura artystyczna kaszubskiego Raju Marii w Kartuzach = Die künstlerische Kultur des kaschubischen Marienparadieses von Karthaus", zdjęcia Leszek Żurek, teskt Maciej Kowalski, Kartuzy-Rumia 2012 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Maciej Kowalski (aut. dzieła rec.) Leszek Żurek (aut. dzieła rec.) s. 331-334
Noty wydawnicze 2013 Tomasz Rembalski s. 335-363
Profesor Hanna Popowska-Taborska - wybitna slawistka, pomorzoznawczyni i kaszubolog Jerzy Treder s. 367-373
Informacja o działalności Instytutu Kaszubskiego w 2013 roku Cezary Obracht-Prondzyński Tomasz Rembalski s. 374-386
Życie i dokonania Profesora Stanisława Gierszewskiego (1929-1993) a Gochy i Zabory : (w dwudziestolecie śmierci) Józef Borzyszkowski s. 389-399
Jan Machut (1937-2006) - nauczyciel, społecznik, organizator życia kulturalnego w Kościerzynie i powiecie oraz działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Józef Borzyszkowski s. 400-407
Sokrat Janowicz (1936-2013) - Pisarz Obojga Narodów Józef Borzyszkowski s. 408-413
Ks. Stanisław Czapiewski (1911-2013) - jezuita, kapelan Wojska Polskiego i opiekun młodzieży na Bliskim Wschodzie; w Ameryce organizator pomocy dla misji w Afryce, autor wspomnień Józef Borzyszkowski s. 414-420
Lech Bolt (1938-2013) - dr med., ginekolog i położnik, lekarz, przyjaciel i humanista Józef Borzyszkowski s. 421-424
Ks. prałat Edmund Kosznik (1921-2013) z Ostrzyc - emerytowany proboszcz parafii Goręczyno, nestor kapłanów diecezji pelplińskiej Józef Borzyszkowski s. 425-432
Józef Chełmowski (1934-2013) - wybitny twórca ludowy, rzeźbiarz, malarz - na szkle i płótnie, konstruktor, kolekcjoner, pszczelarz i filozof Józef Borzyszkowski s. 433-439
Literat - marynista, piewca ziemi i morza, Pomorza : Jerzy Pachlowski 1930-2012 Kazimierz Kozłowski s. 440-443