Tytuł Acta Cassubiana
ISSN 1509-5703
Wydawca Instytut Kaszubski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Acta Cassubiana
2016, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo kaszubskie jako wehikuł kulturowy Daniel Kalinowski s. 7-20
Dźwięki Kaszub : muzyczne dziedzictwo Kaszub i jego transformacje Witosława Frankowska s. 21-42
Siła obrazów i symboli : dziedzictwo wizualne Kaszub Tomasz Siemiński s. 43-62
Funkcje deminutywów w utworach dla dzieci Alojzego Nagla Aleksandra Kas s. 63-80
Dyskusje i polemiki wokół "Słownika" Stefana Ramułta w latach 1893-1914 Tadeusz Oracki s. 81-103
Jednostki frazeologiczne z komponentem 'baba' w "Słownictwie kociewskim na tle kultury ludowej" Bernarda Sychty Katarzyna Sturmowska-Hinc s. 104-111
"Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus" Gerarda Labudy : zamysł edycji w stulecie urodzin Uczonego Krzysztof R. Prokop s. 112-128
Trudna koegzystencja Kaszubów z władzą ludową : "banda Kropidłowskich" (1949-1954) Zenon Romanow s. 129-149
Relacje kaszubsko-niemieckie na Pomorzu po 1945 roku Magdalena Lemańczyk s. 150-168
Kaszubi w polskiej organizacji "Felicja" w Danii (1940-1945) Eugeniusz S. Kruszewski s. 169-187
Kształtowanie tożsamości na przykładzie małych miast województwa pomorskiego Hanna Obracht-Prondzyńska s. 188-201
O dostojnym Jubilacie - profesorze Józefie Borzyszkowskim Cezary Obracht-Prondzyński s. 205-209
Na jubileusz profesora Józefa Borzyszkowskiego Marek Tałasiewicz s. 210-213
Słowo z okazji Jubileuszu 70-lecia Józef Borzyszkowski s. 214-218
Materiały źródłowe do dziejów Kaszubów i ich kultury w zespole Sąd Nadworny Księstwa Szczecińskiego w Stargardzie Radosław Pawlik s. 221-250
Na marginesie "Materiałów..." źródłowych dotyczących dwutygodnika "Kaszëbë" Józef Borzyszkowski s. 251-283
"Obrażające i podburzające pismo "Lech. Gazeta Gnieźnieńska" (1895-1914)", Grażyna Gzella, Toruń 2015 : [recenzja] Andrzej Romanow Grażyna Gzella (aut. dzieła rec.) s. 287-292
"Tam, gdze Kaszëb pòczątk. Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin", Józef Borzyszkowski, Gdańsk–Karsin 2016 : [recenzja] Tomasz Rembalski Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945-1948", Piotr Pałys, Opole 2014 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Piotr Pałys (aut. dzieła rec.) s. 296-299
"Z herbem po służbach. Wspomnienia", Alfred Wielopolski, do druku przyg. i objaśnieniami opatrzył Aleksander Wit Labuda, Warszawa 2016 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) Alfred Wielopolski (aut. dzieła rec.) s. 300-304
"Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku", Grzegorz Jasiński, Dąbrówno 2015 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 305-309
"Kronika Oliwska od 1945 do 1979 roku", z komentarzem ks. Zygmunta Iwickiego, Pelplin 2016 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Zygmunt Iwicki (aut. dzieła rec.) s. 310-312
"Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVIII wieku", oprac. i wyd. Wiesław Nowosad i Jacek Kowalkowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Jacek Kowalkowski (aut. dzieła rec.) Wiesław Nowosad (aut. dzieła rec.) s. 313-316
"Czarno-biali Pomorzanie. Fotografia chłopów pomorskich", red. Danuta M. Sroka, Słupsk 2012 : [recenzja] Daniel Kalinowski Danuta M. Sroka (aut. dzieła rec.) s. 317-320
"Zagadki pamięci. Słupsk. Powojenne wspomnienia", oprac. Zdzisław Machura, Słupsk 2015 : [recenzja] Daniel Kalinowski Zdzisław Machura (aut. dzieła rec.) s. 321-325
"Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku", pod red. Beaty Możejko, Gdańsk 2015 [2014] : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Beata Możejko (aut. dzieła rec.) s. 326-336
Noty wydawnicze 2016 Wioleta Rembalska Tomasz Rembalski s. 337-372
Ks. Mieczysław Józefczyk - jego miejsce w dziejach Elbląga i nie tylko elbląskiej historiografii Józef Borzyszkowski s. 375-382
Mistrz nauki - Członek Honorowy Instytutu Kaszubskiego - Profesor Janusz Jasiński Józef Borzyszkowski s. 383-385
O profesorze Eugeniuszu Stanisławie Kruszewskim - Mistrzu Nauki oraz Członku Honorowym Instytutu Kaszubskiego Cezary Obracht-Prondzyński s. 386-389
Grant NPRH "Historia Kaszubów" Cezary Obracht-Prondzyński s. 390-391
Grant NPRH "Gniazdo Gryfa" Cezary Obracht-Prondzyński s. 392-394
Sprawozdanie z seminarium pt. "Pommern - Pomorze. Eine Region neu erzählen Magdalena Lemańczyk s. 395-402
Sprawozdanie z działalności Instytutu Kaszubskiego w 2016 roku Tomasz Rembalski s. 403-419
Anna Żurakowska (1921-2015) : dziennikarka Polskiego Radia w Gdańsku, od lat 60. obywatelka Kanady, współtwórczyni i dobry duch Instytutu Polskiego "Kaszuby" w Ontario Jerzy Borzyszkowski s. 423-425
Stanisław Zagórski (1933-2015) : dziennikarz i wydawca, spiritus movens Stowarzyszenia Prasoznawczego "Stopka" w Łomży oraz Nagrody i Medalu im. Zygmunta Glogera Józef Borzyszkowski s. 426-429
Kazimierz Cebulak (1927-2015) : najwybitniejszy znawca Żuław, współzałożyciel Zrzeszenia Kaszubskiego Józef Borzyszkowski s. 430-436
Jan Ejankowski (1929-2015) : kociewsko-pomorski Stolem, dokumentalista, m.in. promotor kultu Matki Bożej Piaseckiej Królowej Pomorza i twórca tamtejszego Muzeum Józef Borzyszkowski s. 437-444
Jerzy Szews (1925-2016) : nauczyciel akademicki, historyk, badacz dziejów filomatów pomorskich, biografista i bibliofil Józef Borzyszkowski s. 445-451
Michał Jagiełło (1941-2016) : polonista, poeta i prozaik, przyjaciel i popularyzator piękna - nie tylko Tatr - wielki społecznik, prawdziwy polityk Józef Borzyszkowski s. 452-455
Ks. abp. Tadeusz Gocłowski (1931-2016) : Honorowy Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego Józef Borzyszkowski s. 456-466
Tadeusz Chrzanowski (1932-2016) : architekt, opiekun zabytków i krajobrazu kulturowego Gdańska, Kaszub i Pomorza Józef Borzyszkowski s. 467-471
Hans Koschnick (1929-2016) : pionier partnerskiej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk s. 472-475