Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedsiębiorstwa innowacyjne w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy Kamil Wiśniewski s. 3-8
Analiza jako narzędzie oceny wyników ekonomiczno-finansowych niezbędnych w ocenie i zarządzaniu przedsiębiorstwami Renata Nesterowicz s. 9-15
Konsumpcja umiaru a współczesne trendy zachowań konsumenckich Anna Matel s. 17-24
Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy Sylwia Wiśniewska s. 25-29
Место оперативного планирования в системе управления строительным производством Елена Кисель Людмила Срывкина s. 31-39
Istotność poszczególnych czynników motywujących pracowników w zależności od ich wieku, płci, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania Anna Turczak s. 41-49
Problems of academic entrepreneurship in Ukraine Iryna Hrashchenko Svitlana Krasnuik s. 51-56
Informacja dla Autorów s. 57