Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Научный концепт стратегирования предприятий Лина Артеменко s. 3-8
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw Magdalena Brojakowska-Trząska s. 9-16
The Effect of Earnings Persistence, Predictability, Smoothness and Stability on the Returns-Earnings Relationship : Evidence from Warsaw Stock Exchange Rafał Cieślik s. 17-23
Statystyka małych obszarów a zarządzanie jakością Jan Kordos s. 25-34
Проблемы оценки финансового состояния сельскохозяйственных предприятий Украины в условиях кризиса : на примере харьковской области Анна Сергеевна Коваленко s. 35-42
Wybrane aspekty pojęcia wartości przedsiębiorstwa w świetle dotychczasowych teorii Michał Pachowski s. 43-48
Przywództwo menedżerów jako siła motoryczna w rozwoju zasobów przedsiębiorstwa Marian Strużycki s. 49-54
Informacja dla Autorów s. 55