Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3
The economic aspects of access to qualita ve higher educa on for socially unprotected groups of people in China Svitlana Bebko s. 5-7
Hope of success in non-standard forms of employment Małgorzata Dobrowolska s. 9-14
Развитие навыков ассертивного поведения студентов вуза в изобразительной деятельности Natalja Pavlovna Kolpakova s. 15-18
Management of companies in condi ons of Eastern Europe countries and Russia – barriers and challenges Jiří Koleňák Lucie Koleňáková s. 19-25
Kształtowanie potencjału dla gospodarki innowacyjnej Lidia Białoń s. 27-34
Skuteczne zarządzanie bankiem Marta Zygier s. 35-37
Problemy etyki środowiskowej w kontekście efektywnego zarządzania środowiskiem Magdalena Kiełkowicz s. 39-46
Прагматизм протидії корупції в митних органах україни Jewgien Teslenko s. 47-54
Jakość kształcenia na Wydziale Menedżerskim Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w opinii absolwentów Radosław Dawidziuk Aleksandra Kamińska s. 55-60
К вопросу об универсальности языковых знаков Ludmila Pietrowna Lobkovskaya s. 61-64
Marke ngowe aspekty przywództwa politycznego – produkt polityczny Waldemar Aftyka s. 65-72
Место туристической рекламы в оптимизации рынкаиндустрии отдыха Tamara Iwanowna Jakowuk s. 73-76