Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Lidia Białoń s. 3
A public science product needs proper marketing : Polish experiences and challenges Andrzej H. Jasinski s. 5-12
Threats and risks connected with transition from work to unemployment Włodzimierz Chojnacki s. 13-19
Circular Economy – Utopia or Necessity? Ewa Sufin-Jacquemart s. 21-23
Inteligencja strategiczna a dążenie do społecznej odpowiedzialności firmy Alicja Sosnowska s. 25-33
Kluczowe czynniki sukcesu przy implementacji systemu zarządzania jakością Liliana Hawrysz s. 35-40
Strategiczne kompetencje kadry menedżerskiej a rynek pracy Marzena Kacprzak Agnieszka Król s. 41-46
Koncepcja CSR a wskaźnik dystansu wobec władzy Radosław Wolniak s. 47-53
Dyspersja płac – zastosowanie równania Mincera dla różnych grup zawodowych w Polsce Marcin Stanisław Niedużak s. 55-59
O psychologii społecznej w zarządzaniu biznesem Waldemar Stelmach s. 61-68
Kariery zawodowe absolwentów Wydziału Menedżerskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w kontekście ukończonej specjalności Radosław Dawidziuk Alfreda Kamińska s. 69-74
Молодёжь как особая социально-возрастная группа : анализ результатов анкетирования студентов Польши и России Elena Yakovlevna Galimov s. 75-81
Vymedzenie sociálneho manažmentu v sociálnej práci Radosław Dawidziuk Mária Marinicová s. 83-87
Europejski System Innowacji Jan Boguski s. 89-94
Przepływ informacji w polskich klastrach Katarzyna Adamiak s. 95-100
Informacje naukowe i edukacyjne Dorota Wójcik-Kośla s. 101
Informacje naukowe i edukacyjne Aleksandra Spychała s. 102
Informacje naukowe i edukacyjne Anna Kacprzak Agnieszka Król s. 103
Informacje naukowe i edukacyjne Jadwiga Marek s. 104-105
Lista Recenzentów (2014) s. 106
Zasady recenzowania artykułów s. 107
Informacja dla Autorów s. 109