Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inercyjność i zmienność instytucji a rozwój Zbigniew Staniek s. 3-10
Ekonomia a wojna : perspektywa ekonometryczna Marcin Krupa s. 11-18
Evaluation of reliability and corresponding financial implications of maintaining autonomous systems of energy supply Victor Kaplun Igor Litvine s. 19-22
Особенности подготовки специалиста в контексте теории среды Анна Николаевна Дулатова s. 23-25
O nowy paradygmat rozwoju społeczno-ekonomicznego : z czego wynikają bieda oraz bogactwo narodów? Lech Smolaga s. 27-38
Szanse wykorzystania dla potrzeb Polski doświadczeń z procesu industrializacji południowo-koreańskiej gospodarki Marek Gruchelski s. 39-43
Zmiany płynności finansowej polskich przedsiębiorstw w latach 2003-2012 Zdzisław Leszczyński s. 45-50
Refleksje nad długiem publicznym krajów europejskich Adam Szafarczyk Michał Paweł Szafarczyk s. 51-57
Groźba recesji a monetarystyczna ortodoksja w ekonomii i polityce gospodarczej Roman Goryszewski s. 59-66
Ekonomiczne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w małych i średnich przedsiębiorstwach Artur Marczak s. 67-75
Právny kontext podnikateľskej etiky Radosław Dawidziuk Mária Marinicová s. 77-80
Zastosowanie rachunku kosztów docelowych w kreowaniu konkurencyjnych wyrobów Alfreda Kamińska s. 81-88
Informacja dla Autorów s. 89