Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
TQM - zarys teorii i praktyki Jan Kordos s. 3-10
Business process modelling and analysis as a start point for process change management Katarína Marcineková Andrea Sujová s. 11-16
Составляющие антикризисного управления лизинговой компанией в современных условиях хозяйствования Оксана Овсак s. 17-22
The proposal for the procedure of implementation of the concept of freedom at work into the business management system Mária Seková Daša Václavíková s. 23-29
Prawa harmonii jako kanwa zwinnego zarządzania projektami w organizacjach sieciowych Olga Sobolewska Małgorzata Waszkiewicz s. 31-37
The main barriers to effective use of Big Data Sylwia Gierej s. 39-45
Rola menedżerów w procesie zarządzania wiedzą w placówce oświatowej Izabela Michalik s. 47-54
Zarządzanie wiedzą jako nowoczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem na niestabilnym rynku Sonia Turek s. 55-59
Problemy analizy i oceny innowacji społecznych Lidia Białoń s. 61-70
"Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju", pod red. J. Kotowicz-Jawor, Warszawa 2016 : [recenzja] Lidia Białoń Joanna Kotowicz-Jawor (aut. dzieła rec.) s. 71-74
"Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne", Z. Staniek, Warszawa 2016 : [recenzja] Stanisław Rudolf Zbigniew Staniek (aut. dzieła rec.) s. 75-76
Zasady recenzowania artykułów s. 77
Informacja dla Autorów s. 78