Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Lidia Białoń s. 11
Podejście projektowe w tworzeniu i realizacji strategii innowacji w przedsiębiorstwie Alicja Sosnowska s. 13-28
Koncepcja nowoczesnej infrastruktury gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej w perspektywie konkurencyjności : cz. II Marian Mroziewski s. 29-41
Creating the Brand of a University Stanisław Dawidziuk s. 43-59
Pomiar kapitału ludzkiego Jacek Dziwulski Wiesław Harasim s. 61-77
Badanie skutków innowacji : skutki innowacji zarządczych w opinii studentów WSM w Warszawie Lidia Białoń Emilia Werner s. 79-94
Kluczowe problemy zarządzania w sektorze publicznym Elżbieta Kotowska s. 95-114
Kapitał ludzki jako jeden z najważniejszych zasobów w zarządzaniu organizacją Jacek Dziwulski Tadeusz Ogrzebacz s. 115-126
Czynniki stymulujące proces dyfuzji wiedzy w mikro przedsiębiorstwie Danuta Janczewska s. 127-139
Management of Quality and Innovation : the Strategy of Changes Implementation at Enterprises O. I. Garafonova I.A. Ignatyeva s. 141-150
Efektywność i skuteczność działalności promocyjnej w działaniach wizerunkowych Elżbieta Kurtyka s. 151-165
Rebranding, czyli strategia zmiany wizerunku marki Maria Johann s. 167-175
Błąd pomiaru czy błędna koncepcja : kilka uwag na temat metodologii pomiaru dobrobytu : refleksja nt. książki "Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza?" (J. E. Stiglitz, 2013) Lech Smolaga s. 177-194
"Innowacyjność - przepis na sukces. Model od A do F", Fernando Trías De Bes, Philip Kotler, Poznań 2013 : [recenzja] Marek Stupałkowski Fernando Trías De Bes (aut. dzieła rec.) Philip Kotler (aut. dzieła rec.) s. 195-199
Raport Komisji ds. Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego : "Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza?" Lech Smolaga s. 200-207