Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła informacji o innowacjach a nakłady na B+R i inwestycje w środki trwałe w przemyśle MHT i HT w Polsce Piotr Dzikowski s. 3-9
Outsourcing w kontekście obszarów funkcjonalnych polskich przedsiębiorstw – wyniki badań Jakub Drzewiecki s. 11-17
Управление рисками туристических предприятий как элемент системы экономической безопасности туризма в регионе Ольга Беднарська Андрій Голод s. 19-24
Samodzielność finansowa polskich gmin : dyspersja regionalna Dorota Jegorow s. 25-30
The organisational effectiveness of professional sports clubs in Poland Zbigniew Pawlak Andrzej Smoleń s. 31-37
Usage of assumptions of value-based pricing in bundling strategy Ilona Bondos Marcin Lipowski s. 39-44
Mechanizm finansowania czeskiej edukacji wyższej : ujęcie przekrojowe Jolanta Buczek s. 45-54
Informacja dla Autorów s. 55