Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół innowacji społecznych organizacjach Lidia Białoń Emilia Werner s. 3-11
Znaczenie jakości procesów logistycznych w kreowaniu modelu biznesowego w mikroprzedsiębiorstwie Danuta Janczewska s. 13-20
Rola instytucji państwowych w narodowym systemie innowacji na przykładzie sektora ICT Tajwanu Mirosław Jurdeczka s. 21-27
Validities of necessity for establishing the department of management of activity of low-traffic lines Oksana Kyrylenko s. 29-34
Ekoinovácie ako determinant efektívneho podnikateľského rozvoja Viera Mokrišová s. 35-40
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie : moda czy konieczność? Sylwia Przetacznik s. 41-49
Управление строительным предприятием и повышение уровня организационно-технологической готовности Надежда Надеина s. 51-57
Sytuacja finansowa polskiego sektora przedsiębiorstw : szanse i zagrożenia rozwoju Czesław Skowronek s. 59-67
Delficka metoda badawcza Stanisław Sudoł s. 69-74
Informacja dla Autorów s. 75