Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Stanisław Marciniak Edward Szczepanik s. 3
Polskie firmy na konkurencyjnym rynku międzynarodowym Stanisław Dawidziuk s. 5-21
Zarządzanie działalnością innowacyjną : zarys problematyki Lidia Białoń s. 23-32
Zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku Wiesław Harasim s. 33-47
Menedżer regionu w regionalnym systemie innowacji Jan Boguski s. 49-58
Przywództwo w grupach : kilka refleksji na temat zarządzania w armii Franciszek Ułasiuk s. 59-63
Badania naukowe i postęp techniczny jako czynnik produkcji Lech Smolaga s. 65-78
Przedsiębiorstwo fraktalne Marek Lewandowski s. 79-89
Spółka akcyjna w prawie UE Jan A. Prochowski s. 91-102
Polityka regionalna jako stymulator rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska s. 103-112
Rola jednostki w organizacji przyszłości Tadeusz Nawrocki s. 113-121
"Chaos. Zarządzanie i marketing w erze konkurencji", Philip Kotler, John A. Caslione, [b. m.] 2009 : [recenzja] Lidia Białoń John A. Caslione (aut. dzieła rec.) Philip Kotler (aut. dzieła rec.) s. 123-125