Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza porównawcza rentowności podmiotów sektora paliwowego w latach 2011-2015 Leszek Borowiec s. 3-10
Методы оценки эффективности муниципальных инфраструктурных проектов Андрей Евгеньевич Буряченко s. 11-22
Historical and cultural tourism in the polish-ukrainian cross-border region Olga Chetyrbuk s. 23-27
Udržateľný cestovný ruch ako šanca pre rozvoj regiónov a zamestnanosti Ev Hvizdová s. 29-35
Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec środowiska naturalnego w kontekście idei zrównoważonego rozwoju : analiza podstaw etycznych Magdalena Kiełkowicz s. 37-45
Przekroje badania płynności finansowej przedsiębiorstw Zdzisław Leszczyński s. 47-53
Przesłanki ekologizacji konsumpcji z perspektywy zachowań konsumenckich Anna Matel s. 55-61
Podstawowe tendencje rozwoju infrastruktury logistycznej Czesław Skowronek s. 63-70
Paradygmat regionalności w procesach zarządzania przedsiębiorstwem Marian Strużycki s. 71-77
Ethics within business – social and cultural conditioning Mirosław Szcześniak s. 79-86
O książce: Krystyna Poznańska, Kamil M. Kraj, Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja, umiędzynarodowienie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015 Lidia Białoń Kamil M. Kraj (aut. dzieła rec.) Krystyna Poznańska (aut. dzieła rec.) s. 87-89