Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Coaching - koncepcja współczesnego doradztwa = Coaching - the concept of contemporary consulting Halina Chwistecka-Dudek s. 3-11
Key Stakeholders in Projects - Research Results = Kluczowi interesariusze w projektach - wyniki badań Mateusz Juchniewicz s. 13-21
Wewnętrzne czynniki innowacyjności przedsiębiorstw = Internal factors of innovativeness of enterprises Danuta Rojek s. 23-32
Transformation of Strategic Directions of Career Education in the Context of Globalization = Transformacja strategicznych kierunków kształcenia kariery w kontekście globalizacji Rita Virbalienė s. 33-38
Podatek VAT jako dochód budżetu państwa w latach 2005-2016 a luka podatkowa = Value Added Tax as the income of the State budget in the years 2005-2016 and the tax gap Leszek Borowiec s. 39-46
Consortium as a Way to Obtaining a Public Contract = Konsorcjum jako sposób na uzyskanie zamówienia publicznego Anna Bazan-Bulanda s. 47-53
Local Multiplier as a Tool for Quantification of social and Economic Aspects of the Region = Mnożnik lokalny jako narzędzie do kwantyfikacji społecznych i ekonomicznych aspektów regionu David Březina Petra Hlaváčková s. 55-60
Teoria podejmowania decyzji a zarządzanie jakością = The decision-making theory and quality management Jan Kordos s. 61-68
"Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce", Alfreda Kamińska, Warszawa 2017 : [recenzja] Lidia Białoń Alfreda Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 69-73