Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tendencje zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstw w latach 2015-2017 Czesław Skowronek s. 3-11
Zarządzanie wiedzą w systemach innowacji Jan Boguski s. 13-25
Wpływ przekazu handlowego na sprzedaż produktów leczniczych i suplementów diety w Polsce Katarzyna Hys s. 27-33
The importance of the quality of training in the professional improvement of police officers Marcin Olkiewicz s. 35-41
The role of a leader in the new quality of human resource management Marcin Olkiewicz s. 43-52
Różnice kulturowe i ich wpływ na współpracę między nauką a biznesem Piotr Mikosik s. 53-62
Turystyka biznesowa w świetle wybranych koncepcji zarządzania Małgorzata Jolanta Zbyrowska s. 63-68
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, "Zarządzanie", nr 48 Lidia Białoń s. 69-70
"Innowacje w zarządzaniu", red. R. Lenart-Gansiniec, Warszawa 2016 : [recenzja] Lidia Białoń Regina Lenart-Gansiniec (aut. dzieła rec.) s. 71-73
Lista recenzentów (2017) s. 74
Zasady recenzowania artykułów s. 75