Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Stanisław Marciniak Edward Szczepanik s. 3
Zarządzanie wielką zmianą Kazimierz Doktór s. 5-23
Problemy wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji Obszaru Szkolnictwa Wyższego Lidia Białoń Emilia Werner s. 25-45
Autozarządzanie rozwojem karier kadr menedżerskich Włodzimierz Chojnacki s. 47-60
Cele pracowników w procesie pracy Stanisław Milczarek s. 61-81
Современные концепций внутреннего маркетинга в ЕС Olga I. Degtiareva Cezary Tomasz Szyjko s. 83-101
Zarządzanie personelem w starszym wieku Agnieszka Król s. 103-110
Praktyka specyfiki zarządzania rehabilitacją osób niepełnosprawnych Jerzy Chorążuk Waldemar Stelmach s. 111-120
Własność intelektualna jako intelektualny kapitał osobisty Marek Lewandowski s. 121-129
Metoda oceny apetytu na ryzyko kredytowe w banku Andrzej Chyliński s. 131-138
Literatura z zakresu zarządzania w Bibliotece Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Jan Boguski Teresa Staliś s. 139-148
Rola sportu w organizacji Marek Stupałkowski s. 149-162
"Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim", red. Piotr Bohdziewicz, Łódź 2011 : [recenzja] Anna Matysiak Piotr Bohdziewicz (aut. dzieła rec.) s. 163-169
Marek Lewandowski, "Własność intelektualna jako kapitał osobisty" (artykuł) Jerzy Muszyński Marek Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 171
Wspomnienie o prof. dr. inż. Mieczysławie Dworczyku Lidia Białoń s. 173-174