Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka biznesu Paweł Stanisław Czarnecki s. 13-22
Świadomość innowacyjności : wyniki badań studentów I roku Zarządzania WSM w Warszawie Lidia Białoń Emilia Werner s. 23-38
Nezamestnanost v Slovenskej Republike ako dosledok hospodarskej krizy Štefan Bugri Emilia Pribišová Stanislav Žák s. 39-47
Aspiracje absolwentów mgr – specjalność ZZL uzyskanym w WSM w Warszawie Jadwiga Marek s. 49-68
Pomer minimálnej mesačnej mzdy a priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republiky a ich vývoj Štefan Bugri Emilia Pribišová Stanislav Žák s. 69-78
Systemowe odwzorowanie transformacji gospodarczej : reprodukcja gospodarcza i ewolucja systemów Lech Smolaga s. 79-96
Polskie dylematy zarządzania państwem Stanisław Duchniewicz s. 97-107
Personal Management in Local Communities Jaroslava Kmecová s. 109-124
Dyplom PIP jako narzędzie prewencji : doświadczenia z realizacji Zbigniew Kowalczyk s. 125-136
Małopolskie instytucje rynku pracy i ich rola w przeciwdziałaniu bezrobociu w grupie 50+ Katarzyna Peter-Bombik s. 137-154
Prakseologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w elastycznych rozwiązaniach kadrowych Jolanta Bernais s. 155-168
Transformacja zasobów w procesach zarządzania wartością Stefan Budziszewski s. 169-180
Potential of Employers from Lesser Poland in the Use of Flexible Forms of Employment for the Aging Staff Zbigniew Grzywna s. 181-194
Faktory pracovnej spokojnosti slovenských sestier Elena Gurková s. 195-203
Vzdelávanie a jeho dopadyna rodinný rozpočet Jaroslava Kmecová s. 205-215
Participation of Industrial and Organizational Psychology in Creating Safe Working Environment Taking into Account Flexibility of Employment Marta Stasiła-Sieradzka s. 217-227
"Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą" : książka o funkcjach nauki i ich ścisłym powiązaniu Bolesław Rafał Kuc Bolesław Rafał Kuc (aut. dzieła rec.) s. 229-235
"Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce", red. Irena Lichniak, Warszawa 2011 : [recenzja] Aleksandra Spychała Irena Lichniak (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Informacja o autorach s. 241