Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej przez mikroprzedsiębiorstwa Szymon Cieślar s. 3-9
Kobiece przywództwo w zarządzaniu organizacją : szansa czy zagrożenie? Agata Holska s. 11-20
Górnośląski Związek Metropolitalny jako przykład postępującego procesu metropolizacji w Europie Dawid Kostempski s. 21-29
The development of the concept and set of practical measures of anti-crisis logistics management in the current Ukraine conditions Maxim Krasnyuk Oleksandr Kustarovskiy s. 31-37
Wybrane źródła zmiany z punktu widzenia jednostki, grupy i organizacji Radosław Lipiński s. 39-46
Определение тенденции изменения конкурентоспособности торговых субъектов хозяйствования на рынках Иван Михайлович Аксенов Светлана Владмировна Фертюк s. 47-54
Grywalizacja jako element zarządzania strategicznego potencjałem ludzkim Karina Michalska s. 55-62
Анализ влияния монетарной политики на экономическую динамику на макроуровне Марина Высоцкая s. 63-68
"Źródła i mechanizmy powstawania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach dostawcach technologii środowiskowych", Magdalena Marczewska, Warszawa 2016 : [recenzja] Lidia Białoń Magdalena Marczewska (aut. dzieła rec.) s. 69-71
"Przywództwo. Teoria i praktyka", Szczepan Gawłowski, Henryk Mruk, Poznań 2016 : [recenzja] Marian Strużycki Szczepan Gawłowski (aut. dzieła rec.) Henryk Mruk (aut. dzieła rec.) s. 73-75
Zasady recenzowania artykułów s. 77
Informacja dla Autorów s. 78