Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Stanisław Marciniak Edward Szczepanik s. 3
Niektóre problemy zarządzania firmą Stanisław Dawidziuk s. 5-19
Projakościowa kultura zarządzania : wyzwania teorii i praktyka Alicja Sajkiewicz s. 21-36
Specyfika wyceny małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce Edward Szczepanik s. 37-48
Rozwój społeczno-gospodarczy a innowacje : wstępna analiza zależności Stanisław Marciniak s. 49-55
Kompetencje pracowników jako czynnik determinujący zarządzanie zasobami ludzkimi Jadwiga Dudzińska-Głaz Jacek Dziwulski s. 57-68
Zarządzanie bezpośrednie Waldemar Stelmach s. 69-82
Struktura rynku kapitałowego w gospodarce rynkowej Marian Daniluk s. 83-96
Metody racjonalizacji zarządzania kapitałem ludzkim w zakładach pracy Jerzy Osmelak s. 97-115
Empowerment w przedsiębiorstwach w świetle przeprowadzonych badań ankietowych Łukasz Goryszewski Anna Kułakowska Kazimierz Mazur Zdzisław Piątkowski Grażyna Ratyńska s. 117-134
"Władza i kierowanie. Teorie i praktyki biurokracji", Waldemar Stelmach, Warszawa 2010 : [recenzja] Kiejstut Roman Szymański Waldemar Stelmach (aut. dzieła rec.) s. 135-136