Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Systemy ERP w kontekście wybranych współczesnych problemów zarządzania Piotr Jan Gadecki s. 3-8
Efektywność szkoleń pracowniczych na przykładzie przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej Paulina Gajewska Katarzyna Piskrzyńska s. 9-16
Показатели и методы измерения процессов управления стратегией устойчивого развития организации Инна Гарчук s. 17-24
Cykl życia filmu kinowego w Polsce : estymacja krzywej i implikacje marketingowe Natalia Gmerek Rafał Zbyrowski s. 25-33
Instrumenty planowania lokalnego w procesie pozyskiwania funduszy unijnych w latach 2014-2020 Katarzyna Gralak s. 35-41
Wykorzystanie outsourcingu w mikroprzedsiębiorstwach Sławomir Jarka s. 43-48
Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2014 w przekroju regionalnym Alfreda Kamińska s. 49-57
Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim w aspekcie procesu globalizacji i kształtowania kultury organizacji Agnieszka Król s. 59-66
Systemic tools of human resource management in modern enterprises Mirosław Szcześniak s. 67-74
Диагностика системы управления маркетинговой деятельностью предприятия Елизавета Зацепина s. 75-84
Zarządzanie strategiczne nieruchomościami komercyjnymi w Polsce Rafał Zbyrowski s. 85-92
Lista recenzentów (2016) s. 94
Zasady recenzowania artykułów s. 95
Informacja dla Autorów s. 96