Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2015, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 11-14
Posiadania «pro melioratione» dóbr kościelnych przez Kazimierza Wielkiego Krzysztof Góźdź-Roszkowski s. 17-35
Koszty pogrzebu wójtowej malborskiej Katarzyny Zawadzkiej (1682) : z dziejów prawa ziemskiego oraz kultury funeralnej w Polsce XVII w. Piotr Kitowski s. 37-44
Protokoły Rady Nieustającej z lat 1775-1788 w zasobach AGAD : rodzaje i charakterystyka Marcik Głuszak s. 45-54
Ciąża, poród i opieka nad dzieckiem w więzieniach Królestwa Polskiego (1815-1867) Justyna Bieda s. 55-72
Wymogi ustawowe i postulaty wobec kwalifikacji sędziów pokoju w świetle doniesień praktyki, wyrażonych opinii i dyskusji toczącej się na małach czasopism w XIX w. Joanna Machut-Kowalczyk s. 73-89
Postępowanie o ubezwłasnowolnienie całkowite w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego Dorota Wiśniewska-Jóźwiak s. 91-106
Uczony wobec Trzeciej Rzeszy : Hans Albrecht Fischer - profesor rzymskiego i niemieckiego prawa cywilnego na Uniwersytecie Wrocławskim Tomasz Kruszewski s. 107-130
Przestępstwo zgwałcenia i jego sprawcy w II Rzeczypospolitej : próba wstępnej charakteryzacji Mateusz Rodak s. 131-148
Dzieje II Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1919-1939 Przemysław Marcin Żukowski s. 149-167
Prawo pracy II RP : symbioza zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnwgo : (prolegomena do współczesnego podziału zatrudnienia) Andrzej Marian Świątkowski s. 169-191
Akty notarialne notariuszy warszawskich działających w czasie II wojny światowej i ich zastosowanie we współczesnym obrocie prawnym Anna Marciniak-Sikora s. 193-207
Kudrycyzacja, czyli poniewieranie nauki przez biurokrację Jacek Matuszewski s. 211-231
Z takim sposobem uprawiania nauki godzić się nie można : naruszenie cudzego autorstwa w pracach historycznoprawnych i historycznych Wacław Uruszczak s. 233-255
«Cura te ipsum!» : w odpowiedzi W. Uruszczakowi Dariusz Szpoper s. 257-272
Z takim sposobem uprawiania "polemik naukowych" godzić się nie można : odpowiedź Wacławowi Uruszczakowi Jan Sowa s. 273-298
Nota na temat artykułu Jacka Matuszewskiego Jan Sowa s. 299-302
"Testamenty Szlachty Prus Królewskich z XVII wieku", wyd. J. Kowalkowski, W. Nowosad, Warszawa 2013 : [recenzja] Piotr Kitowski J. Kowalkowski (aut. dzieła rec.) W. Nowosad (aut. dzieła rec.) s. 305-308
Kilka uwag na temat wydanych w 2013 r. zeszytów czasopisma "Zeitschrift Ostmitteleuropa - Forschung Neue Folge" (R. 62) Joanna Machut-Kowalczyk s. 309-313
Streszczenia s. 315-325
Abstracts s. 327-337