Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2000, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badacz i wydawca źródeł prawa dawnej Polski. Czterdzieści pięć lat pracy naukowej Profesora Ludwika Łysiaka Wacław Uruszczak s. 5-13
Bibliografia prac naukowych prof. dr habil. Ludwika Łysiaka s. 15-24
Sołectwo miejskie "trans Oderam" w czasach askańskich Jerzy Walachowicz s. 25-38
Ojciec i Syn - ostatni Piastowie na tronie królewskim Józef Matuszewski s. 39-46
Bliższość do dowodu w Statutach Kazimierza Wielkiego Jacek S. Matuszewski s. 47-59
Gdańskie źródła średniowiecznego prawa morskiego Tadeusz Maciejewski s. 61-69
"Declaratio sententiae" w wyrokach sądu wyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim (1456-1511) Zygfryd Rymaszewski s. 71-76
"Ius dispositivum" w dawnych zobowiązaniach polskich Bogdan Lesiński s. 77-83
Z dziejów procesów o zbrodnię stanu. Sprawa Throckmortona (1554 r.) w Anglii epoki Tudorów Kazimierz Baran s. 85-98
Kilka uwag o ustroju politycznym księstw oświęcimskiego i zatorskiego do 1563 roku Marian J. Ptak s. 99-107
Powstanie skarbowej administracji stanów - na przykładzie Śląska w XVI wieku Kazimierz Orzechowski s. 109-116
Włodarstwo sądeckie dóbr biskupich krakowskich i jego księga sądowa Stanisław Grodziski s. 117-129
Konfederacja litewska na nadzwyczajnym sejmie w 1672 roku Anna Filipczak-Kocur s. 131-137
Kierowanie obradami sejmików Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI-XVIII w.) Andrzej B. Zakrzewski s. 139-149
O obowiązku rozdawania skonfiskowanych dóbr ziemskich w ustawodawstwie polskim XVII-XVIII wieku Krzysztof Goźdź-Roszkowski s. 151-158
O zatwierdzaniu wyroków sądu miejskiego w Nowej Górze w XVIII wieku Marian Mikołajczyk s. 159-167
Dozorcy miast województwa mazowieckiego (1818-1821) Władysław Ćwik s. 169-177
Konsystorz generalny chełmskiej diecezji greckounickiej w Królestwie Polskim Artur Korobowicz s. 179-188
Uwagi o zarządzie wymiaru sprawiedliwości w Polsce szlacheckiej i czasach zaborów Wojciech Witkowski s. 189-198
1848 - ein Knotenpunkt der europäischen Geschichte Michael Stolleis s. 199-210
Ochrona prawa własności w orzecznictwie austriackiego Trybunału Administracyjnego (1876-1918) Andrzej Dziadzio s. 211-220
Pierwsze nominacje sędziowskie w Najwyższym Trybunale Administracyjnym Dorota Malec s. 221-228
Początki kontroli społecznej rad narodowych w Polsce Ludowej (1944-1950) w świetle publicystyki i literatury okresu Izabela Lewandowska-Malec s. 229-237