Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2014, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 15-19
Rola urzędników w dokonywaniu zaboru dóbr ziemskich przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku Krzysztof Góźdź-Roszkowski s. 21-35
Czy Łukasz Opaliński młodszy był realistą? : filozofia ustroju państwa i postawa wobec «liberum veto» marszałka nadwornego koronnego Michał Zbigniew Dankowski s. 37-47
Wpływ polityki monarchów polskich na ustrój Gdańska w latach 1454-1793 Tadeusz Maciejewski s. 49-60
«Notarius civitatis» w kancelarii miejskiej Nowego nad Wisłą w XVIII wieku Piotr Kitowski s. 61-73
Wspólność majątku spadkowego Kodeksu Napoleona do Kodeksu cywilnego Michał Kłos s. 75-87
Wprowadzenie ochrony trwałości umówionego stosunku pracy w stosunkach prywatnych w Królestwie Polskim po 1815 roku Julian Smorąg s. 89-107
Początki ewolucji podstawowych pojęć i defibicji w europejskiej nauce administracji Grzegorz Smyk s. 109-134
Geneza łódzkich struktur notarianych Dorota Wiśniewska-Jóźwiak s. 135-146
Początki łódzkiego sądownictwa Joanna Machut-Kowalczyk s. 147-168
Prawo swojszczyzny ("Heimathrecht") jako wyraz przynależności do gminy Grzegorz Kądzielawski s. 169-181
Instytucja sędziego śledczego w okresie międzywojennym Krzysztof Eichstaedt s. 183-194
Postępowanie o ubezwłasnowolnienie na tle akt Sądu Okręgowego w Krakowie z 1949 roku Sylwia Przewoźnik s. 195-210
Polityczne uwarunkowania orzecznictwa karno-administracyjnego Polski Ludowej Marcin Łysko s. 211-232
Działalność drużyn egzekucyjnych w Polsce Ludowej Jan Meler s. 233-246
Działanie Wydziału do Spraw Wyznań w Płocku wobec Kościoła katolickiego w latach 1950-1989 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Płocku Andrzej Szymański s. 247-269
Jana Adamusa Droga ku naukowemu niebytowi Jacek Matuszewski s. 271-286
Międzywojenne piśmiennictwo i orzecznictwo we współczesnych podręcznikach prawa karnego oraz komentarzach do kodeksu karnego Maciej Rakowski s. 287-302
Z doświadczeń historyka prawa jako biegłego sądowego Wacław Uruszczak s. 303-310
Użyteczność historii prawa dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości Anna Moszyńska Zbigniew Naworski s. 311-322
Streszczenia s. 324-335
Abstracts s. 337-349
Zusammenfassung s. 351-364
Резюме s. 365-379