Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2011, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trwałość nadań panującego dla rycerzy w świetle statutu wielkopolskiego Kazimierza Wielkiego Krzysztof Góźdź-Roszkowski s. 11-17
Garść uwag o urzędnikach województwa wileńskiego XIV - XVIII wieku Jan Tegowski s. 19-29
Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego w Rzeczpospolitej szlacheckiej Tadeusz Szulc s. 31-40
Finanse litewskie za podskarbiego Hieronima Kryszpina Kirszenszteina 1663 - 1676 Anna Filipczak-Kocur s. 41-85
Przy dobrym z łaski boskiej rozeznaniu... : ostatnia wola Agnieszki z Żukowskich Wądołowskiej z 1743 roku Piotr Kitowski s. 87-95
Ordynacja karnoprocesowa Józefa II na tle przemian procesu inkwizycyjnego w monarchii habsburskiej w XVIII wieku Małgorzata Moras s. 97-113
Nadzwyczajne pełnomocnictwa dla Rady Ministrów w 1812 roku Marek Krzymkowski s. 115-130
Unieważnienie małżeństwa i jego skutki majątkowe w świetle prawa o małżeństwie z 1836 roku Dorota Wiśniewska-Jóźwiak s. 131-144
Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu : z dziejów XIX-wiecznej administracji krakowskiej Mateusz Mataniak s. 145-171
Urząd woźnego sądowego w XIX wieku na ziemiach polskich w postępowaniu hipotecznym w świetle akt hipotecznych brzezińskich Tomasz Kubicki s. 173-181
Ustalanie składu rady familijnej na podstawie Kodeksu Napoleona na obszarze działalności łęczyckiego sądu pokoju Joanna Machut-Kowalczyk s. 183-197
Szkic z dziejów adwokatury galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku Dorota Malec s. 199-212
Zasady wprowadzania i zakres obowiązywania rosyjskich źródeł prawa w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym Grzegorz Smyk s. 213-239
Węzłowe zagadnienia ustrojowe Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (1919-1920) w świetle aktów normatywnych Adam Janusz Mielcarek s. 241-251
Kazimierz Młodzianowski - pierwszy piłsudczykowski minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (15 V - 2 X 1926 r.) Waldemar Kozyra s. 253-273
Przestępstwo rozpowszechniania fałszywych wiadomości, tzw. szeptanka (art. 22 małego kodeksu karnego), w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946-1950 Karol Siemaszko s. 275-288