Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2008, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osiągnięcia i perspektywy badań nad prawem niemieckim w Polsce - rola Zygfryda Rymaszewskiego Krystyna Kamińska s. 11-18
Species privilegium sunt due, unum generale, aliud speciale. Przywileje w dawnej Polsce Wacław Uruszczak s. 19-38
Woźny ziemski chełmiński i generał woźny ziemski chełmiński w XVI w. Wiesław Nowosad s. 39-55
Ratunek przed morowym powietrzem : bezpieczeństwo obrad sejmowych i sejmikowych na przełomie XVI i XVII wieku Izabela Lewandowska-Malec s. 57-68
Z badań nad formą testamentu w statutach litewskich : testamenty ustne i pisemne Maciej Mikuła s. 69-86
Cła litewskie 1630-1634 : (z dziejów skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego za podskarbiostwa Stefana Paca) Anna Filipczak-Kocur s. 87-100
Zbrodnia i kara - z dziejów przestępczości w małym mieście w XVII wieku : (na przykładzie Lutomierska) Zbigniew Głąb s. 101-130
Zbiory Rezolucji Rady Nieustającej jako źródło prawa w Polsce w II połowie XVIII w. Marcin Głuszak s. 131-138
Księgi hipoteczne w prawie dziewiętnastowiecznego Królestwa Polskiego. Zasady konstrukcji - forma wewnętrzna i zawnętrzna Tomasz Kubicki s. 139-149
Niemajątkowe postanowienia w testamentach publicznych sporządzanych przez notariuszy zgierskich w latach 1825-1875 Justyna Bieda s. 151-161
Interpretacja pojęcia "wyprawa" na podstawie intercyz spisanych przez łódzkich notariuszy w latach 1841-1875 Dorota Wiśniewska s. 163-168
Ochrona konstytucyjności prawa w Europie XIX wieku Andrzej Dziadzio s. 169-183
Projekt utworzenia w 1924 r. ukraińskiego uniwersytetu w Krakowie na tle sporów wokół ukraińskich dążeń do powstania własnej wszechnicy Barbara Stoczewska s. 185-206
Rola Sądu Najwyższego II Rzeczypospolitej w rozstrzyganiu wątpliwości kompetencyjnych w byłym zaborze austriackim Michał Pyziak s. 207-214
Koncepcje województwa w Materiałach Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów w II Rzeczypospolitej (1928-1933) Tomasz Łubiarz s. 215-244
Pojęcie odpowiedzialności władzy wykonawczej w polskim piśmiennictwie międzywojennym Maciej Rakowski s. 245-261
Z badań nad ewakuacją organów resortu sprawiedliwości Generalnego Gubernatorstwa w latach 1944-1945 Andrzej Wrzyszcz s. 263-275
Księgi handlowe, uproszczone i podatkowe jako dowód w postępowaniu podatkowym w latach 1946-1949 Andrzej Witkowski s. 277-314