Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2016, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
«Ius cogens» czy «ius dispositivum»? : kilka uwag o charakterze norm prawnych na starożytnym Bliskim Wschodzie Lena Fijałkowska s. 17-23
Znaczenie opactwa premonstratyńskiego w Brzesku-Hebdowie w strukturze zakonu i Kościoła w XIV-XV wieku Arkadia Podgórska-Mikuła s. 25-38
Sędziowie sądów szlacheckich w województwie płockim 1576-1600 : próba rekonesansu badawczego Adam Moniuszko s. 39-67
Po stronie przestępców czy służb porządkowych, czyli miejsce kata w systemie wymiaru sprawiedliwości w dawnej Polsce Wacław Rosa s. 69-80
Stosunki między mieszkańcami miasta Knyszyna a żołnierzami wojsk koronnych w latach 1650-1651 w świetle ksiąg wójtowskich Łukasz Gołaszewski s. 81-93
Uwolnienie z poddaństwa jako czynność prawna w praktyce sądów Prus Królewskich w II połowie XVII i w XVIII wieku Piotr Kitowski s. 95-108
Azyl kościelny w protestanckim Gdańsku w świetle incydentu z 1700 roku, opisanego w diariuszu syndyka miejscowego Johanna Ernsta von der Lindego Sławomir Kościelak s. 109-125
Rada Nieustająca - badawcze osiągnięcia i perspektywy Marcin Głuszak s. 127-134
Stosowanie norm francuskiego Kodeksu handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej w świetle aktów notarialnych Michał Gałędek Anna Klimaszewska s. 135-146
Rodzaje ośrodków pozbawienia wolności w Królestwie Polskim Justyna Bieda s. 147-161
Poglądy księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na sądownictwo angielskie Patrycja Bednarska s. 163-178
Utworzenie Urzędu Probierczego w Krakowie i jego działaność w latach 1843-1853 Mateusz Mataniak s. 179-198
Baza źródłowa do badań nad administracją pośredniego szczebla w Królestwie Polskim po 1866 roku Joanna Machut-Kowalczyk s. 199-209
Z badań nad procedurą licytacji w Królestwie Polskim do 1875 roku Paulina Kamińska s. 211-220
Podstawy prawne nabycia obywatelstwa polskiego po 1918 roku - ziemie byłego zaboru austriackiego Małgorzata Weredyńska-Szpakowska s. 221-244
Akt o formie rządów z 1919 roku - pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii Dawid Michalski s. 245-254
Zasady przyuczania do zawodu przemysłowca w świetle regulacji prawnych zawartych w prawie przemysłowym z 1927 roku Sebastian Kwiecień s. 255-271
Odpowiedzialność urzędnika za przestępstwa popełnione z chęci zysku w okresie międzywojennym Agnieszka Machura s. 273-295
Działaność oświatowa samorządu przemysłowo-handlowego w latach 1929-1939 na przykładzie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie Karol Dąbrowski s. 297-314
Sprawa Romana Gawronskiego przed Sądem Specjalnym w Katowicach jako przykład zmiany prawomocnego wyroku Konrad Graczyk s. 315-328
Podstawy prawne decyzji w przedmiocie obywatelstwa polskiego : analiza prawnoporównawcza przepisów obowiązujących od II Rzeczypospolitej do współczesności Natalia Rzenno s. 329-343
Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Grzegorz Nancka s. 345-353
Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008-2016 Grzegorz Smyk Andrzej Wrzyszcz s. 355-363
Aktualne kierunki badań w Katedrze Historii i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego Michał Gałędek Piotr Kitowski Anna Klimaszewska Maria Lewandowicz Tadeusz Maciejewski Marcin Michalak Dawid Michalski Jacek Wałdoch s. 364-375
"Stosunki państwo-Kościół w województwie lubelskim 1918-1939", Mieczysław Ryba, Lublin 2016 : [recenzja] Przemysław Sołga Mieczysław Ryba (aut. dzieła rec.) s. 379-384
"Prawo i obywatel : rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego", Marek Wąsowicz, Warszawa 2015 : [recenzja] Marcin Kwiecień Marek Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 385-388
Streszczenia s. 389-403
Abstracts s. 405-419