Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2003, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji : X lat "Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" z Lublina i Łodzi Wojciech Witkowski s. 5-6
Uwagi wprowadzające - początki skarbowości publicznej Jacek S. Matuszewski s. 9-18
Skarbowość polska lat 1492-1587 w historiografii Tadeusz Szulc s. 19-30
Skarbowość Rzeczypospolitej lat 1587-1697 : (stan badań, źródła i postulaty) Anna Filipczak-Kocur s. 31-43
Stan badań nad skarbowością polską i litewską wieku XVIII Tomasz Ciesielski s. 44-59
Skarbowość na ziemiach polskich w dobie zaborów - stan badań Wiesław P. Tekely s. 60-78
Dorobek badań nad skarbowością Polski międzywojennej Andrzej Witkowski s. 79-90
Zabieranie cudzych dóbr ziemskich przez panującego w ocenie prawnej sądów królewskich działających w Wielkopolsce w 1372 r. Krzysztof Goźdź-Roszkowski s. 93-104
Datowanie w dekretach krakowskich Józef Matuszewski s. 105-113
Z problematyki nieskuteczności prawa - szlachecki konflikt o jazy Edyta Nowak-Jamróz s. 114-123
Rola organów władzy Królestwa Polskiego w pracach legislacyjnych nad narodowym prawem rzeczowym w latach 1815-1830 Anna Zarzycka s. 124-146
Weryfikacja urzędników państwowych w Królestwie Polskim po Powstaniu Listopadowym Marek Rutkowski s. 147-161
Radcy, asesorzy i inspektorzy rządu gubernialnego lubelskiego w latach 1867-1915 Grzegorz Smyk s. 162-186
Zjazd sędziów pokoju I okręgu pokojowego w Lublinie w latach 1876-1915 : (ustrój, organizacja wewnętrzna i obsada personalna) Arkadiusz Bereza s. 187-226
Konstrukcja liberalnego państwa prawa a zakres kompetencji ministrów spraw wewnętrznych w Polsce międzywojennej Waldemar Kozyra s. 227-246
Tworzenie okupacyjnego wymiaru sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1940 Andrzej Wrzyszcz s. 247-270
Cytowanie źródeł i publikacji elektronicznych Krzysztof Narojczyk s. 273-287
Irena Dwornicka (1953-2002) Wacław Uruszczak s. 289-291