Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
1995, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O staropolskim opolu, śląskim "weichbildzie" i szalcheckim powiecie Oskar Kossmann s. 5-18
W obronie alternatywnej koncepcji opola Jacek S. Matuszewski s. 19-39
Prawo sądowe na wsi polskiej lokowanej na prawie niemieckim Józef Matuszewski s. 40-75
"Forum commune" a "forum liberum" Zygfryd Rymaszewski s. 76-91
Nazewnictwo stosunków rodzinnych w świetle praktyki sądów sieradzkich w 15. wieku Alicja Szymczakowa s. 92-108
Historiograficzny bilans polityki ostatniego z Jagiellonów Tadeusz Szulc s. 109-129
Heraldyka miast wielkopolskich w świetle dokumentów lokacyjnych (17.-18. w.) Marek Adamczewski s. 130-140
Udział Stanisława Augusta w sprzedaży pojezuickich nieruchomości miejskich (1774) Krzysztof Goźdź-Roszkowski s. 141-151
Geneza i funkcjonowanie komisji dobrego porządku Tadeusz Srogosz s. 152-163
"In memoriam" - Filomena Bortkiewicz (1920-1993) Piotr Stefan Lelental s. 164-165