Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2002, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żywot pracowity Ewa Borkowska-Bagieńska s. 5-13
Bibliografia prac naukowych Profesora Bogdana Lesińskiego s. 15-23
Niektóre ograniczenia swobody zawierania małżeństw w rzymskim prawie poklasycznym na przykładzie dowódców wojskowych w stopniu "dux" Jacek Wiewiorowski s. 25-43
Dochody margrabiego brandenburskiego w czasach askańskich (1157-1320) Jerzy Walachowicz s. 45-71
Granica nieruchomości a zmiana biegu rzeki granicznej w świetle Statutów Kazimierza Wielkiego Magdalena Podgórska s. 73-79
Panny, mężatki i wdowy przed sądami ziemskimi i grodzkimi w Sieradzkiem w XV wieku Alicja Szymczakowa s. 81-99
Sporne dekrety krakowskie Józef Matuszewski s. 101-109
Sejm koronacyjny w 1507 roku w Krakowie Wacław Uruszczak s. 111-121
Uchwały wrocławskiego sejmu z 20 września 1527 roku i przekazy najstarszego śląskiego katastru Kazimierz Orzechowski s. 123-141
Stanowisko króla w Rzeczypospolitej na podstawie listów ostatniego Jagiellona do Radziwiłłów Tadeusz Szulc s. 143-171
Król w dawnej Polsce w świetle dokumentów praktyki sądowej Zygfryd Rymaszewski s. 173-181
Litewski Trybunał Skarbowy (1591-1717) Anna Filipczak-Kocur s. 183-209
Chłosta jako sposób wymuszania zeznań w procesie karnym miast polskich XVII-XVIII wieku Marian Mikołajczyk s. 211-222
Opieka w projekcie Wojciecha Prus Olszowskiego do Kodeksu Stanisława Augusta Wojciech Szafrański s. 223-233
Cywilnoprawne skutki cudzołóstwa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku Andrzej Gulczyński s. 235-255
Poznańskie środowisko historycznoprawne w latach 1919-1939 Henryk Olszewski Krystyna Sikorska-Dzięgielewska s. 257-273
Własność w polskim prawie cywilnym. Przemiany strukturalne - potrzeba nowelizacji Władysław Rozwadowski s. 275-282
Źródła elektroniczne - nowe możliwości badawcze Jerzy Wisłocki s. 283-287
Vita magistra historiae. O "wolności" nauki historycznej na marginesie XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu słów kilka Marek Cetwiński Jacek S. Matuszewski s. 289-301