Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
1999, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jacek S. Matuszewski s. 5
Ruskie przekłady polskich statutów ziemskich XIV i początku XV w. Juliusz Bardach s. 7-24
Wątki prawne w polskich legendach herbowych Marek Cetwiński s. 25-36
Państwo prawa w średniowiecznej Europie Środkowej Aleksander Gieysztor s. 37-44
Kazimierz Wielki - inicjator Statutów wiślickich Lidia Korczak s. 45-51
Prawo niemieckie w Statutach Kazimierza Wielkiego Józef Matuszewski s. 53-80
Stosunki krewniacze w świetle statutów z XIV-XV w. Alicja Szymczakowa s. 81-95
Statuty Kazimierza Wielkiego jako źródło prawa polskiego Wacław Uruszczak s. 97-115