Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2009, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska tradycja prawna : próba rozważań milleniowych Jan Adamus s. 11-42
O przydatności mediewistyki prawniczej dla studiów nad historią prawa starożytnego Bliskiego Wschodu Lena Fijałkowska s. 43-52
Wyrokowanie w postępowaniu arbitrażowym według nauki procesu rzymsko-kanonicznego XIII-XIV wieku Rafał Wojciechowski s. 53-66
Przywileje ziemskie Księstwa Oleśnickiego z lat 1475-1534 Marian J. Ptak s. 67-77
Aimone Cravetta w sprawie Antoniego Sburlatusa i Franciszka de Abiate Aleksandra Kaczmarczyk s. 79-84
Legalna teoria dowodowa i jej wpływ na rozwój inkwizycyjnego procesu karnego Józef Koredczuk s. 85-92
Zbrodnia i kara - z dziejów przestępczości w małym mieście w XVII wieku : (na przykładzie Lutomierska) : część II Zbigniew Głąb s. 93-124
Sejmy rozerwane i zerwane w XVII stuleciu Izabela Lewandowska-Malec s. 125-133
Ordynacja w Radzie Nieustającej Marcin Głuszak s. 135-150
O świadomości prawnej szlachty w czasach stanisławowskich i potrzebie jej badania Ewa Borkowska-Bagieńska s. 151-158
Komisje do ofiary wieczystej na powiększenie sił krajowych z 1789 r. Piotr Jurek s. 159-169
Kilka uwag o tzw. zamieszkaniu obranym w świetle artykułu 27 prawa o ustaleniu własności dóbr nieruchomych o przywilejach i hipotekach z roku 1818 Tomasz Kubicki s. 171-177
Rosyjska literatura prawno-administracyjna w XIX i na początku XX w. Grzegorz Smyk s. 179-197
Zasada samodzielności i samorządności w działalności towarzystw kredytowych miejskich w Królestwie Polskim na przykładzieTowarzystwa Kredytowego Miasta Lublina Anna Fermus-Bobowiec s. 199-217
Szkoły rolnicze w prowincji śląskiej w XIX i XX wieku Tomasz Kruszewski s. 219-226
Przyczynek do problematyki dekoncentracji w pracach komisji do usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej Jacek Przygodzki s. 227-235
Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych wobec życia społeczno-politycznego w Polsce w latach 1922-1926 Waldemar Kozyra s. 237-263
Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r., a inne regulacje z zakresu praw na dobrach niematerialnych Tomasz Dolata s. 265-276
Eliminacyjny zbieg przepisów w polskim prawie karnym Tomasz Fedorszczak s. 277-285
Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju 1946 r. Andrzej Witkowski s. 287-307
Nowelizacje konstytucji z 22 lipca 1952 r. w latach 1989-1991 Stanisław Rogowski s. 309-330