Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2013, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jerzy Malec s. 11-17
Prawn i polityczne uwarunkowania waolności słowa w Rzeczypospolitej Izabela Lewandowska-Malec s. 19-39
Typologia aktów prawnych dla miast w dobie jagiellońskiej - przydatność funkcjonalnego podziału aktów prawnych do badań nad kierunkami polityki królewskiej Maciej Mikuła s. 41-57
Projekty korektury ziemskiego prawa koronnego Jana Januszewskiego - polityczne uwarunkowania Adam Moniuszko s. 59-71
Polityka gospodarcza jako czynnik kształtowania rozwiązań prawnych : wpływ na regulacje celne w polskiej skarbowości od XVIII do XX wieku Piotr M. Pilarczyk s. 73-87
Rola szlachty w procesie tworzenia uchwał sejmikowych Waldemar Bednaruk s. 89-99
Funkcjonowanie regerstrów sądowych w świetle memoriałów i rezolucji Rady Nieustającej w II połwie XVIII wieku@Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego Marcin Głuszak s. 101-117
Wybory członków Rady Nieustającej : (aspekty organizacyjno-prawne) Marek Krzymkowski s. 119-129
Reformy Józefa II (1780-1790) a rządy prawa Małgorzata Moras s. 131-149
Prawne i polityczne uwarunkowania statusu ministra Księstwa Warszawskiego Michał Gałędek s. 151-167
Kwestia jawności formalnej ksiąg hipotecznych w toku dyskusji nad projektami polskiego prawa hipotecznego z 1818 roku : regulacja ustawowa i jej polityczna realizacja w XIX i początkach XX wieku Tomasz Kubicki s. 169-182
Warunki osadnictwa w Łodzi w I połowie XIX wieku w świetle składanych protokołów deklaracyjnych Justyna Bieda Dorota Wiśniewska-Jóźwiak s. 183-200
Panny, mężatki i wdowy przed sądem pokiju : prawo a praktyka w Królestwie Polskim na przykładzie akt sądów pokoju okręgu łęczyckiego, zgierskiego i łódzkiego Joanna Machut-Kowalczyk s. 201-214
Polityka czy prawo, czyli o okolicznościach zniesienia III Statutu litewskiego w Cesarstwie Rosyjksim Sławomir Godek s. 215-223
Reformy austriackiej procedury karnej w dobie Wiosny Ludów Krzysztof Krauza s. 225-243
Austriacka procesura karna z 1873 roku w praktyce orzeczniczej sądów krakowskich Maciej M. Gondek s. 245-267
Polityka deflacyjna II Rzeczypospolitej a prawo lat trzydziestych XX wieku Robert Jastrzębski s. 269-282
Państwowość konspiracyjna w edukacyjnych narracjach historycznoprawnych Eugeniusz Hull s. 283-296