Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2006, Tom 9, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czarna księga Wiśnicza Stanisław Grodziski s. 251-257
Zbrodnia Jakuba Trembskiego. Z badań nad miejskim procesem karnym w dawnej Polsce Marian Mikołajczyk s. 259-272
Reprezentacja Mazowsza i Podlasia wśród elektorów Władysława IV Wazy w 1632 roku Paweł Dydyński Włodzimierz Kaczorowski s. 273-303
Materialne podstawy utrzymania rodziny monarszej w Rzeczypospolitej szlacheckiej Tadeusz Szulc s. 305-342
Rozwój staropolskiego prawa sądowego na tle tendencji europejskich Stanisław Płaza s. 343-367
Sądownictwo Wrocławia u schyłku rządów habsburskich na Śląsku Kazimierz Orzechowski s. 369-376
Czy historyk prawa winien czytać rozważania etnograficzne? Anna Rosner s. 377-391
Szczytna prudenta godność - "Themis Polska" i twórczość w niej Aleksandra Thisa Wojciech Witkowski s. 393-406
Zasady funkcjonowania rosyjskiego modelu biurokratycznego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym Grzegorz Smyk s. 407-414
Sądownictwo administracyjne II RP a pruski model sądownictwa administracyjnego Anna Tarnowska s. 415-444
Uwagi o prawie łaski w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945) : (podstawy normatywne stosowania prawa łaski w GG) Andrzej Wrzyszcz s. 445-452
Z problematyki legalności aktów prawnych Polski Ludowej. W związku z orzeczeniem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2001 r. (WKN 13/01) Adam Lityński s. 453-460
Uchwalanie budżetu gminy w latach w 1990-2002 na przykładzie Łodzi Maciej Rakowski s. 461-482