Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
2006, Tom 9, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci Profesora Józefa Matuszewskiego s. 7-8
Gustaw Adolf Harald Stenzel i jego wizja ustroju Polski piastowskiej Marek Cetwiński s. 9-19
Morze w źródłach zachodniopomorskich do podziału kraju w 1295 roku Jerzy Walachowicz s. 21-32
Zaginione dokumenty Kazimierza Wielkiego dla odbiorców z ziemi krakowskiej Franciszek Sikora s. 33-62
Treść nazwy "konfiskata" w świetle niektórych wypowiedzi literatury na temat reorganizacji domeny monarszej przez Kazimierza Wielkiego Krzysztof Goźdź-Roszkowski s. 63-75
Wprowadzenie w życie postanowień aktu krewskiego w latach 1385-1399 Jan Tęgowski s. 77-91
Nowelizacje Statutów Kazimierza Wielkiego w statucie warckim z 1423 roku. Z badań nad ustawodawstwem w dawnej Polsce Wacław Uruszczak s. 93-108
Ograniczanie skuteczności prawa retraktu w polskim prawie ziemskim od II połowy XIV do końca XV wieku Maciej Mikuła s. 109-125
Kmieć przed sądami publicznymi w świetle krakowskich ksiąg sądowych z XIV-XV wieku Zygfryd Rymaszewski s. 127-152
Początki starostwa spiskiego i pierwsi starostowie. Z dziejów polityki Władysława Jagiełły wobec Zakonu Krzyżackiego i Zygmunta Luksemburskiego w latach 1411-1430 Janusz Kurtyka s. 153-179
Powoływanie władz w samorządach miejskich w Polsce XV wieku Henryk Samsonowicz s. 181-191
O przezwiskach i przydomkach szlachty sieradzkiej w XV wieku Alicja Szymczakowa s. 193-216
O polski język statutów - charakter egzekucyjnego postulatu Edyta Nowak-Jamróz s. 217-225
Zakaz, którego nie było. O rzekomym zakazie drukowania III Statutu w języku oryginału i kilku innych wątpliwościach Andrzej B. Zakrzewski s. 227-237
Informacje o sejmach i sejmikach w korespondencji Sapiehów w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum w Kijowie Anna Filipczak-Kocur s. 239-249