Tytuł Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
ISSN 1733-0335
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
1999, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z głuszy i puszczy na katedrę uniwersytecką" Jacek S. Matuszewski s. 5-11
Bibliografia prac prof. dra habil. Zygfryda Rymaszewskiego s. 13-15
Statuty litewskie w Koronie Królestwa Polskiego Juliusz Bardach s. 17-28
Sołtys Menold, czyli fiasko książęcych planów : (z "Księgi henrykowskiej") Marek Cetwiński s. 29-35
Prolegomena do trzech statutów dalmatyńskich : Policy, Winodola, Korczuli Barbara Czapik-Lityńska Adam Lityński s. 37-51
Sprawa restytucji dóbr w ujęciu Karola Potkańskiego i Władysława Semkowicza Krzysztof Goźdź-Roszkowski s. 53-66
Z dziejów spiskiego zastawu uwag kilka Stanisław Grodziski s. 67-77
"Palatinus" - wojewoda. Łacińskie i polskie nazwy określające wojewodę w źródłach polskiego średniowiecza (do końca XV w.) Tomasz Kubicki s. 79-87
Choroba umysłowa w źródłach polskiego prawa ziemskiego Bogdan Lesiński s. 89-97
Raz jeszcze o założeniu sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim Ludwik Łysiak s. 99-107
Jeszcze raz : inkrustacje polskie w wyrokach łacińskich najwyższego sądu magdeburskiego grodu krakowskiego Józef Matuszewski s. 109-120
O pławieniu czarownic w Gdowie w 1689 r. Kartka z dziejów miejskiego procesu karnego w Polsce Marian Mikołajczyk s. 121-129
Nad mitami warszawskiej konfederacji Edyta Nowak-Jamróz s. 131-138
Plany koronacyjne Henryka Probusa. Królestwo polskie czy królestwo krakowskie? Aleksander Swieżawski s. 139-146
Walenty Dembiński zwolennikiem czy przeciwnikiem egzekucji? Tadeusz Szulc s. 147-156
Pojedynki rycerskie, czyli rzecz o sądzie bożym w Polsce Jagiellonów Jan Szymczak s. 157-166
Personel sądu grodzkiego w Sieradzu za starosty Jana Koniecpolskiego (1442-1455) Alicja Szymczakowa s. 167-176
Zwyczaje ziemskie w Statutach Kazimierza Wielkiego Wacław Uruszczak s. 177-187
Advocatia dicta gharde w XIV w.? Jerzy Walachowicz s. 189-198
Jan Wincenty Bandtkie w obronie "De senatu romano" Jana Zamoyskiego Wojciech Witkowski s. 199-209
Wykaz skrótów użytych w przypisach. s. 211-212