Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
2012, Tom 67, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczna kontrola nad związkami seksualnymi kobiet i mężczyzn u wczesnośredniowiecznych Germanów Przemysław Tyszka s. 7-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szkody wyrządzone przez jazdę polską w starostwie tyszowieckim w XVII i XVIII wieku Janusz Adam Frykowski s. 25-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Angielska ścieżka. Udział Kazimiery Iłłakowiczówny w polskiej akcji odczytowej na terenie Wielkiej Brytanii w 1937 roku Joanna Złotkiewicz-Kłębukowska s. 35-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Eastern borderlands as ‘cordon sanitaire’: Romanian and Polish frontiers in interwar geopolitics Florin Anghel s. 49-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyczyny i charakter bezrobocia w Lublinie w okresie międzywojennym Marta Dolecka s. 63-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Represje wobec duchowieństwa katolickiego z diecezji lubelskiej w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945 Anna Lewandowska s. 73-85
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozpracowanie Kurii Biskupiej w Lublinie przez aparat bezpieczeństwa PRL w latach 1946–1974 Elżbieta Kosobudzka s. 87-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rektor UMCS Henryk Raabe na łamach lubelskiej prasy w latach 1944–1989 Marcin Kruszyński s. 111-129
  Zacytuj
 • Udostępnij