Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
1995, Tom 50

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Volumen L - od nauk filozoficznych i humanistycznych do historii Wiesław Śladkowski s. 1-9
Bibliografia prac historycznych wydanych w 50 tomach "Annales UMCS", sectio F w latach 1946-1995 Bałabuch Henryk s. 11-30
Retiarii - elementy morskie w rzymskich amfiteatrach? Dariusz Słapek s. 31-43
Zagadka tessarakontery Ptolemeusza IV : czterdzieści rzędów wioseł czy wioślarzy? Stanisław Ducin s. 45-66
    Zacytuj
  • Udostępnij
Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej Ewa Banasiewicz Marek Florek Stanisław Gołub Jan Gurba Andrzej Rozwałka s. 67-76
Postawa miast Korony wobec planów sukcesyjnych Władysława Jagiełły Bożena Nowak s. 77-90
Czechy wobec starań Habsburgów o koronę polską w drugiej połowie XVI wieku Henryk Gmiterek s. 91-102
    Zacytuj
  • Udostępnij
Die „Stuart-Sobieski-Connection" : Dynastische Realpolitik oder diplomatische Mésalliance Gernot Gürtler s. 1, 103-119
Społeczeiistwo i gospodarka Tomaszowa Lubelskiego pod panowaniem Austrii (1772-1809) Krystyna Wróbel-Lipowa s. 121-131
Reform of Renewal? : The Impact ofthe Napoleonie State on the Provincial Soeiety ofthe Department Lubelski Christopher Blackburn s. 133-156
Studia Polaków we Fran.cji od kOlka XVIII w. do 1830 r. Stanisław Wiśniewski s. 157-181
Zatrudnienie obcych poddanych przed pierwszą wojną światową w guberni lubelskiej Albin Koprukowniak s. 183-204
Cecil J. Rhodes w opiniach historyków Henryk Zins s. 205-217
Sprawa ukraińska jako element walki politycznej między konserwatystami a narodową demokracją w Galicji przed I wojną światową Janusz Wiśnicki s. 219-233
Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny i Centralny Komitet Obywatelski w Mińsku : próba zjednoczenia organizacji na przełomie 1917/1918 r. Marek Mądzik s. 235-257
Udział Polski w pracach Międzynarodowego Instytutu Współpracy Umysłowej w latach 1922-1939 Małgorzata Willaume s. 259-272
Economic Links Between the Polish Ethnic Group in the U. S. and Poland 1918-1939 Tadeusz Radzik s. 273-284
Wojenna organizacja gospodarki w Zachodnim Zagłębiu Naftowym w latach 1939-1945 Mieczysław Wieliczko s. 285-310