Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
1986/1987, Tom 41/42

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Clemenceau et la Pologne Wiesław Śladkowski s. 1-33
Na marginesie studiów nad powstaniem Spartakusa Roman Kamienik s. 35-63
Zjazdy polsko-litewskie w Lublinie i Parczewie w czasach Władysława Jagiełły Anna Sochacka s. 65-80
Obraz rodziny chłopskiej w Polsce XV wieku w świetle ksiąg oficjała lubelskiego Grzegorz Jawor s. 81-91
Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego 4/16 IX1831—13/25 III 1832 Tomasz Demidowicz s. 93-116
Z dziejów kształtowania się burżuazji lubelskiej Mirosław Mikulec s. 117-153
Rzymskokatolickie Towarzystwo Dobroczynności w Tyflisie (1894—1905) Marek Mądzik s. 155-166
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski wobec wojny polsko-radzieckiej w latach 1919—1920 169 Krystyna Trembicka s. 169-186
Działania wojskowe hitlerowskiego Wehrmachtu na froncie wschodnim w czasie drugiej wojny światowej w świetle „Krakauer Zeitung" Piotr Kołtunowski s. 187-202