Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
2011, Tom 66, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józef Skłodowski - nauczyciel, dyrektor i wychowawca w szkołach Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym Ireneusz Sadurski s. 6, 7-55
Belgijskie przypadki Marii Curie-Skłodowskie w jej działalności naukowej i humanitarnejj Józef Łaptos s. 57-66
Dla Polski i Francji Maria Curie-Skłodowska w latach I wojny światowej Wiesław Śladkowski s. 67-77
Blaski i cienie popularności Marii Curie-Skłodowskiej : prasa paryska o Marii Curie-Skłodowskiej Małgorzata Nossowska s. 79-109
Amerykańska podróż Mme Curie Joanna Złotkiewicz-Kłębukowska s. 111-118
Maria Skłodowska-Curie to polski projekt "rozbrojenia moralnego" w Lidze Narodów (1931-1939) Andrzej M. Brzeziński s. 119-138
Maria Curie-Skłodowska i uniwersytet jej imienia - Lublin, rok 1944 Marcin Kruszyński Marcin Kruszyński s. 139-146