Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
1991/1992, Tom 46/47

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe znalezisko miecza lateńskiego z Galicji Wschodniej Andrzej Kokowski Vitalij Konoplja s. 1-16
Wyniki badań powierzchniowych nad środkową Karasiówką w północnej części Kotliny Sandomierskiej Jerzy Libera Józef Superson Anna Zakościelna s. 17-57
Kilka uwag w sprawie genezy rzymskiej floty wojennej Urszula Artemiuk s. 59-70
Spartakus i morze Roman Kamienik s. 71-80
Największa galera antyku? : wymiary i kształt kadłuba Stanisław Ducin s. 1, 91-102
Zarys grup etnograficznych w Polsce Janusz Kamocki s. 103-132
Starostowie chełmscy w XVI wieku : charakterystyka grupy Wiesław Bondyra s. 133-156, 4
Książka w pracach naukowych kilku historyków polskich XVII wieku Antoni Krawczyk s. 157-190
Angielskie wzorce i inspiracje w życiu dworu puławskiego na przełomie XVIII i XIX wieku Zofia Gołębiowska s. 191-228
Carska polityka ustępstw wobec społeczeństwa Królestwa Polskiego w okresie odwilży posewastopolskiej (1856-1860/1861) Tomasz Demidowicz s. 229-260
Wizja historiozoficzna Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 261-284
Przemysł cukrowniczy na Lubelszczyźnie w latach 1864-1914 Bronisław Mikulec s. 285-308
Zmiany w stukturze narodowościowej i wyznaniowej ludności Lubelszczyzny w czasie I wojny światowej Jan Lewandowski s. 10, 309-342
Struktura organizacyjna i początki działalności Centralnego Mariusz Korzeniowski s. 343-368
Udział Polski w pracach Union Académique Internationale (1919-1939) Małgorzata Willaume s. 369-386
Adaptacja państwa w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego Włodzimierz Mich s. 387-408
Polska Partia Socjalistyczna w systemie politycznym II Rzeczypospolitej Stanisław Michałowski s. 409-425
Walka Stalina z Trockim w świetle publicystyki polskiej lat 1924-1928 Leszek Piątkowski s. 427-449
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy w okręgu chełmskim w latach 1924-1938 : główne problemy Emil Horoch s. 451-469
O inwigilacji przez czechosłowackie urzędy Wincentego Witosa w czasie jego pobytu w Czechosłowacji (1935-1939) Milos Trapl Mieczysław Buczyński (tłum.) s. 471-484
Zniszczenia i straty polskich archiwów państwowych podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej w Polsce Krystyna Wróbel-Lipowa s. 485-497
Willy Brandt i współczesna socjaldemokracja Edward Olszewski s. 499-512
Stosunki polsko-francuskie (czerwiec — październik 1940 r.) : problem polskiej reprezentacji we Francji po wyjeździe władz RP Waldemar Paruch s. 513-532