Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
2003, Tom 58

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi na temat wymowy magicznej średniowiecznych amuletów i ozdób na ziemiach polskich Jacek Jaguś s. 7-24
Gry w szachy i kości jako rozrywki duchowieństwa w średniowiecznej Polsce Robert Bubczyk s. 25-33
Postawy polityczne elit w Polsce w pierwszej połowie XV wieku w świetle aktów procesu polsko-krzyżackiego z lat 1422-1423 Dariusz Wróbel s. 35-58
Zabobon, przesąd, diabły, czarownice i wilkołaki w pamiętnikach polskich z XVI i XVII wieku Zbigniew Osiński s. 59-72
Naczelnicy powiatów guberni lubelskiej w latach 1867-1915. Próba charakterystyki grupy Krzysztof Latawiec s. 73-96
Plany wojenne Austro-Węgier przeciwko Rosji (1881-1914) Robert Maleszyk s. 97-121
Próba wymiany składu Koła Polskiego w III Dumie Państwowej w 1908 roku. Przyczynek do dziejów stosunków Stronnictwa Polityki Realnej i Narodowej Demokracji Agnieszka Kidzińska s. 123-147
Przemysł młynarski w województwie lubelskim w latach 1918-1939 Artur Czuchryta s. 149-160
Wojewodowie lubelscy wobec życia społeczno-politycznego na Lubelszczyźnie w latach 1926-1939 Waldemar Kozyra s. 161-193