Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
1985, Tom 40

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynki do interpretacji źródeł dotyczących powstania Spartakusa Roman Kamienik s. 1-27
Niewolnicy wobec sprzysiężenia Katyliny Tadeusz Łoposzko s. 29-47
Geneza i charakter igrzysk gladiatorskich w Rzymie w okresie republiki Dariusz Słapek s. 49-63
Udział rzemiosła w życiu społeczno-politycznym Lublina w XV wieku Bożena Nowak s. 65-92
Problemy unifikacji liturgii braci czeskich i kalwinów w Rzeczypospolitej XVI-XVII w. Henryk Gmiterek s. 93-116
Źródła Informacji do Respublica Polonica Jana Krzysztofa Hartkoocha Antoni Krawczyk s. 117-141
Karol Marks i paradygmat historii teoretycznej Jan Pomorski s. 143-155
Komunistyczna Partia Polski wobec parlamentaryzmu (1918- 1938) Zbigniew Zaporowski s. 173-194
Ordynacja Wyborcza do Sejmu Ustawodawczego 1947 roku : jej przygotowanie i uchwalenie Stefan Stępień. Stefan Stępień s. 195-211
Kazimiera Iłłakowiczówna w Siedmiogrodzie (1939-1947) Małgorzata Willaume s. 213-234
Akademicka Służba Zdrowia w Lublinie (1918-1983) Jan Kozak s. 235-262