Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
2009, Tom 64

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa polska w latach I wojny światowej i sytuacja międzynarodowa odrodzonej Rzeczpospolitej (1914-1918) Wiesław Śladkowski s. 7-15
Jesień 1918 roku w Europie Srodkowo-Wschodniej Jan Lewandowski s. 17-36
Od Balfoura do Curzona - polityka Wielkiej Brytanii wobec odradzającej się Polski 1918-1920 Joanna Złotkiewicz-Kłębukowska s. 37-53
Pisarze rosyjscy o odrodzeniu Polski Jan Orłowski s. 55-67
Rapperswilskie inicjatywy niepodległościowe Dariusz Małyszek s. 85-111
"Myśl Niepodległa " O niepodległości. Publicystyka Andrzeja Niemojewskiego z lat 1917-1919 Henryk Bałabuch s. 115-138
Piłsudczycy i narodowcy na Lubelszczyźnie w walce o niepodległość 1914-1918 Mieczysław Ryba s. 139-155
Legenda Piłsudskiego w kształtowaniu idei niepodległości na przykładzie Lubelszczyzny w czasach II Rzeczypospolitej Maciej Sobieraj s. 157-199