Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
2011, Tom 66, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józef Skłodowski - nauczyciel, dyrektor i wychowawca w szkołach Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym Ireneusz Sadurski. Ireneusz Sadurski s. 5, 7-55
Belgijskie przypadki Marii Curie-Skłodowskiej w jej działalności naukowej i humanitarnej Józef Łaptos s. 57-66
Dla Polski i Francji Maria Curie-Skłodowska w latach I wojny światowej Wiesław Śladkowski s. 67-77
Blaski i cienie popularności : prasa paryska o Marii Skłodowskiej-Curie Małgorzata Nossowska s. 79-109
Amerykańska podróż Mme Curie Joanna Złotkiewicz-Kłębukowska s. 1, 111-118
Maria Skłodowska-Curie a polski projekt "rozbrojenia moralnego" w Lidze Narodów (1931-1933) Andrzej M. Brzeziński s. 119-138