Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
2010, Tom 65, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie w roku 1901 Andrzej Przegaliński s. 2, 7-25
Udział Królestwa Polskiego w finansach Rosji na przełomie XIX i XX stulecia Renata Ślusarska s. 27-41
Cukrownia i Rafineria „Lublin” podczas pierwszej wojny światowej i austro-węgierskiej okupacji (1914–1918) Henryk Krawiec s. 43-63
Założenia i konsekwencje programu reform admirała Johna Fishera Wojciech Król s. 65-90
Problem białoruski na łamach „Prawdy”, „Świata” i „Tygodnika Ilustrowanego” w początkach XX wieku Monika Krogulska-Krysiak s. 91-98
Polskie Towarzystwo Oświaty i Dobroczynności oraz Klub Polski w Mohylewie w latach 1906–1910. Fragmenty do dziejów oświaty, dobroczynności i organizacji polskich na Białorusi w początkach XX wieku Roman Jurkowski s. 99-121
Powiat słucki w raportach agentów Wydziału Werbunkowo-Zaciągowego Okręgu Mińskiego Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w roku 1919 Joanna Gierowska -Kałłaur s. 123-139
Jan Smuts w sporze między Easterners a Westerners : propozycja objęcia dowództwa frontu w Palestynie – maj 1917 roku Krzysztof Karczewski s. 141-157
Żeby widzieli nas pięknie... Propagandowy obraz II RP w „Bulletin «Les Amis de la Pologne»” Małgorzata Nossowska s. 159-184
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w okresie popaździernikowej odwilży w latach 1956–1959 Łukasz Bednarski s. 185-205