Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
1993, Tom 48

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stefan Kieniewicz jako wydawca źródeł do dziejów powstania styczniowego Wiktoria Śliwowska s. 1-5
Wpływ wydarzeń 1863 roku na gospodarkę Królestwa Polskiego Wiesław Caban s. 7-18
Świadomość chłopów pokolenia powstania styczniowego Helena Brodowska s. 19-27
Kościół ery popowstaniowej wobec nowych problemów Zygmunt Zieliński s. 29-39
Kwestia polska w publicystyce rosyjskiej doby powstania styczniowego Leszek Piątkowski s. 41-58
Szwajcaria wobec powstania styczniowego Jan Lewandowski s. 59-63
Ekspedytora warszawska w powstaniu styczniowym w świetle akt z procesu Romualda Traugutta Krystyna Wróbel-Lipowa s. 65-73
Tadeusz Mencel - historyk powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu Albin Koprukowniak s. 75-85
Rady powiatowe w guberni lubelskiej w latach 1861-1863 Tomasz Demidowicz s. 87-97
Powstańcze epizody w biografiach przemysłowców lubelskich Bronisław Mikulec s. 99-107
Zamojszczyzna w powstaniu styczniowym Gertruda Sowińska s. 109-122
Ludność żydowska południowego Podlasia wobec powstania styczniowego Henryk Mierzwiński s. 123-135
Narastanie świadomości narodowej w Lubelskiem w latach 1864-1917 w świetle akt Kancelarii Gubernatora Lubelskiego Józef Tomczyk s. 137-160
Udział młodzieży i dzieci w powstaniu styczniowym Zofia Strzyżewska Wiktoria Śliwowska s. 191-201
Polacy w Meksyku 1863-1876 : ze studiów nad losami uczestników powstania styczniowego Mariusz Miecznikowski s. 203-224
Bracia Żulińscy - powstańcze losy, doświadczenia, tradycje Halina Florkowska-Francić s. 225-242
Leon Frankowski w świetle nowych badań Wiesław Śladkowski s. 243-262
Marcin Borelowski „Lelewel” Krzysztof Dunin-Wąsowicz s. 265-269
Karol Krysiński - bohater czy zdrajca? Eugeniusz Niebieski s. 271-279
Kampania letnia generała Heydenreicha-Kruka Zdzisław Bieleń s. 281-303, 4
Dyskusja Henryk Bałabuch s. 305-308