Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
1997/1998, Tom 52/53

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sarmacka księżniczka z miejscowości Gordeevka na Ukrainie Zofia S. Berezanskaja Andrzej Kokowski s. 11, 9-28
Charakterystyka współrządów Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława II Jagiełły w Polsce Robert Bubczyk s. 29-51
Współistnienie grup etnicznych na Rusi Czerwonej w XV- XVI wieku na przykładzie stosunku do społeczności wołoskich Grzegorz Jawor s. 53-66
Obyczaje i obrzędy religijne Rosjan w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku w opisach cudzoziemców Mariusz Ausz s. 67-81
Ewenement historyczny i kulturowy ekspedycji Lewisa i Ciarka dla eksploracji Luizjany (1803- 1806) Małgorzata Siwek s. 83-97
Postawa społeczeństwa guberni grodzieńskiej wobec powstania styczniowego Dariusz Tarasiuk s. 99-114
Komitet Wsparć Weteranów 1863 roku w Lublinie Andrzej Kaproń s. 115-127
Walory źródłowe Komedii ludzkiej Honoriusza Balzaka Andrzej Pytlak s. 129-147
Problematyka francuska na łamach "Ateneum" (1876-1901) Małgorzata Nossowska s. 149-162
Przegląd publicystyki Szymona Askenazego do 1914 roku Marek Bucior s. 163-175
Cenzura a rusyfikacja : tożsamość czy podobieństwo celów i metod? : uwagi na przykładzie polskiej prasy prowincjonalnej końca XIX wieku Henryk Bałabuch s. 177-199
U źródeł systemu totalitarnego w Rosji : z początków współpracy Plechanowa z Leninem Anna Maria Kulczycka s. 201-223
Cecil Rhodes i powstanie Protektoratu Beczuany w 1885 roku Henryk ZIns s. 225-237
Isaac Schapera, The Tswana and British Social Anthropology Henryk Zins s. 239-250
Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na Lubelszczyźnie Ryszard Maleszyk s. 251-269
Warszawa u schyłku zaboru rosyjskiego w oczach szwajcarskiego korespondenta "Le Temps" (kwiecień 1915 r.) Piotr Bednarz s. 271-288
Reakcje prasy brytyjskiej na akt 5 listopada 1916 roku Joanna Złotkiewicz-Kłębukowska s. 289-300
Życie teatralne ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach pierwszej wojny światowej Konrad Zieliński s. 301-327
Les activites du comte Mykhaio Tyszkiewicz en France : dans le contexte des actions pour obtenir la reconnaissance diplomatique de l'Etat Ukrainien Gustave Cvengros s. 329-352
Lubelskie Służby Bezpieczeństwa Publicznego w okresie listopad 1918 - lipiec 1919 roku Robert Litwiński s. 353-380
Polityka zagraniczna Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1918-1923 Jarosław Nieścioruk s. 382-409
Przemysł cukrowniczy w województwie lubelskim w latach 1918- 1939 Artur Czuchryta s. 411-431
Jedni głosują, a drudzy obliczają głosy : wybory do Sejmu Ustawodawczego RP w 1947 r. Janusz Wrona s. 433-482
Ideologia w obowiązkach nauczycieli szkół podstawowych w Polsce w latach 1944-1956 Zbigniew Osiński s. 483-499
    Zacytuj
  • Udostępnij